Tandvård

Tandvård

Region Skåne ansvarar för att barn och vuxna i Skåne har tillgång till allmäntandvård och specialisttandvård, och till sjukhustandvård.

Region Skåne ansvarar för den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården i Skåne.

Vi ansvarar även för tandvårdsstöden inom Region Skånes Tandvårdsstöd, till personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar, personer med ett stort omsorgsbehov och vid tandvård i samband med vissa sjukdomsbehandlingar.

I våra samarbetsavtal finns både privata och offentliga tandläkare. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter