Glad flicka vinkar, föräldrer i bakgrunden.

Stöd och hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha behov av hjälpmedel för att klara det dagliga livet. Hjälpmedel skrivs ut av personal inom hälso- och sjukvården efter bedömning av behovet av hjälpmedel.

Hjälpmedel kan vara såväl fysiska produkter, som metoder eller ny teknik som du behöver för att själv, eller med hjälp av någon annan, till exempel sköta personlig hygien, förflytta dig, kommunicera med omvärlden, orientera dig, gå i skola eller delta i normala fritids- och rekreationsaktiviteter.

Hjälpmedel skrivs även ut som en del av vård eller behandlingsinsatser.

Hitta hjälpmedel

På 1177.se kan du söka information om över 60 000 hjälpmedel och få information om hur det går till att få ett hjälpmedel. 

1177.se - Tema hjälpmedel

Kostnad för hjälpmedel

När du är vuxen och träffar hälso- och sjukvårdspersonal för utprovning, träning och utlämning av hjälpmedel betalar du en besöksavgift. Detta ingår i högkostnadsskyddet för öppen vård.

Om du är under 18 år betalar du ingen besöksavgift. Du betalar inte heller någon besöksavgift om du har kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen, Vuxenhabiliteringen, Hörselenheten barn och ungdom, Hörselenheten vuxna, audionommottagningar, Synenheten barn och ungdom eller Synenheten vuxna.

Ibland betalar du en avgift för själva hjälpmedlet, som inte ingår i högkostnadsskyddet. För vissa hjälpmedel kan du få bidrag. 

Hjälpmedel på arbetsplatsen

Om du till följd av en funktionsnedsättning har behov av hjälpmedel på arbetsplatsen tar du kontakt med Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Arbetsförmedlingen - Stöd för dig med funktionsnedsättning

Försäkringskassan - Arbetshjälpmedel

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter