• Lättläst text Dölj Lättläst
  • Skriv ut

Stöd och hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha behov av hjälpmedel för att klara det dagliga livet. Hjälpmedel skrivs ut av personal inom hälso- och sjukvården efter bedömning av behovet av hjälpmedel.

Hjälpmedel kan vara fysiska produkter, som metoder eller ny teknik som du behöver för att själv, eller med hjälp av någon annan, till exempel sköta personlig hygien, förflytta dig, kommunicera med omvärlden, orientera dig, gå i skola eller delta i normala fritids- och rekreationsaktiviteter.

Hjälpmedel skrivs även ut som en del av vård eller behandlingsinsatser.

Hitta hjälpmedel

På 1177.se kan du söka information om över 60 000 hjälpmedel och få information om hur det går till att få ett hjälpmedel. 

Kostnad för hjälpmedel

När du är vuxen och träffar hälso- och sjukvårdspersonal för utprovning, träning och utlämning av hjälpmedel betalar du en besöksavgift. Detta ingår i högkostnadsskyddet för öppen vård.

Om du är under 18 år betalar du ingen besöksavgift. Du betalar inte heller någon besöksavgift om du har kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen, Vuxenhabiliteringen, Hörselenheten barn och ungdom, Hörselenheten vuxna, audionommottagningar, Synenheten barn och ungdom eller Synenheten vuxna.

Ibland betalar du en avgift för själva hjälpmedlet, som inte ingår i högkostnadsskyddet. För vissa hjälpmedel kan du få bidrag. 

Råd och stöd enligt LSS

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Det är huvudsakligen kommunen som har ansvar för att lagen följs, med undantag för rådgivning och annat personligt stöd. Rådgivning och annat personligt stöd är regionens ansvar, och inom Region Skåne är det via vår förvaltning psykiatri, habilitering och hjälpmedel som du kan få stöd och rådgivning.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter