Stöd och hjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Här kan du läsa mer om du ansöker om ett hjälpmedel.

Det finns många olika typer av hjälpmedel. Vissa är enkla medan andra är mer avancerade. Här kan du läsa om hjälpmedel för bland annat syn, hörsel, rörelse och kognition:

Så gör du för att få ett hjälpmedel

I Skåne delar Region Skåne och de skånska kommunerna på ansvaret för hjälpmedel. På 1177.se kan du se vart du ska vända dig för att få hjälp.

Kostnad för hjälpmedel

På 1177.se kan du läsa mer om vad det kostar att få ett hjälpmedel:

Råd och stöd enligt LSS

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!