Man står i arkivrum med hyllor fyllda med mappar. Foto: Christiaan Dirksen
 • Lättläst text Dölj Lättläst
 • Skriv ut

Patientjournaler

Regionarkivets journal- och arkivservice tillhandahåller patientjournaler från Region Skåne och arkiverade patientjournaler från vissa privata vårdgivare i Skåne.

I Regionarkivet finns patientjournaler från följande vårdinrättningar:

 • Barnhem/fosterhem
 • Länshälsan/företagshälsovården
 • Privatläkare/privatkliniker
 • Sanatorium/sjukhem
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Vårdcentraler/provinsialläkare
 • Vård- och arbetshem

Aktuella handlingar och patientjournaler finns även i närarkiv på bland annat sjukhus och vårdcentraler inom Region Skåne.

Sekretess

I princip har du alltid rätt att läsa din egen journal. Innehåller den egna patientjournalen uppgifter om närstående krävs samtycke, så kallat medgivande, från dessa personer.

För att ta del av uppgifter i en anhörigs journal behöver du ett skriftligt medgivande från anhörig.

Födelsejournaler är upplagda på modern, som har rätten till journalen. Uppgifter om födelsetid, det exakta klockslaget, födelsevikt och födelselängd kan lämnas utan medgivande.

Hos kyrkoförvaltningen i födelseförsamlingen eller Landsarkivet i Lund finns uppgifter om var förlossningen skett. I födelse- och dopböcker finns platsen för födelsen inskriven.

Sekretessen för patientjournaler gäller i 70 år.

Beställ journalkopior

Om du vill beställa journalkopior från Regionarkivet behöver vi följande information:

 • Förnamn och efternamn, även födelsenamn
 • Personnummer
 • Adress och telefonnummer
 • Vårdgivare - sjukhus, klinik, vårdcentral
 • Behandlingstid, årtal
 • Önskade kopior: behandlingstillfälle, remissvar, vaccinationer.

Journalkopior beställs via telefon eller brev. Du kan även beställa med hjälp av 1177 Vårdguidens e-tjänster på 1177.se.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter