Man står i arkivrum med hyllor fyllda med mappar. Foto: Christiaan Dirksen
 • Lättläst text Dölj Lättläst
 • Skriv ut

Patientjournaler

Regionarkivets journal- och arkivservice tillhandahåller patientjournaler från Region Skåne och arkiverade patientjournaler från vissa privata vårdgivare i Skåne.

I Regionarkivet finns patientjournaler från följande vårdinrättningar:

 • Barnhem/fosterhem
 • Länshälsan/företagshälsovården
 • Privatläkare/privatkliniker
 • Sanatorium/sjukhem
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Vårdcentraler/provinsialläkare
 • Vård- och arbetshem

Aktuella handlingar och patientjournaler finns även i närarkiv på bland annat sjukhus och vårdcentraler inom Region Skåne.

Sekretess

I princip har du alltid rätt att läsa din egen journal. Innehåller den egna patientjournalen uppgifter om närstående krävs samtycke, så kallat medgivande, från dessa personer.

För att ta del av uppgifter i en anhörigs journal behöver du ett skriftligt medgivande från anhörig.

Födelsejournaler är upplagda på modern, som har rätten till journalen. Uppgifter om födelsetid, det exakta klockslaget, födelsevikt och födelselängd kan lämnas ut till barnet utan medgivande från modern.

Hos kyrkoförvaltningen i födelseförsamlingen eller Landsarkivet i Lund finns uppgifter om var förlossningen skett. I födelse- och dopböcker finns platsen för födelsen inskriven.

Sekretessen för patientjournaler gäller i 70 år.

Beställ journalkopior

Om du vill beställa journalkopior från Regionarkivet behöver vi följande information:

 • Förnamn och efternamn, även födelsenamn
 • Personnummer
 • Adress och telefonnummer
 • Vårdgivare - sjukhus, klinik, vårdcentral
 • Behandlingstid, årtal
 • Önskade kopior: behandlingstillfälle, remissvar, vaccinationer.

Journalkopior beställs via 1177 Vårdguidens e-tjänster på 1177.se, telefon 0771-866600 eller brev. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!