Sista ansökningsdatum 2019-12-08 Sök jobbet

Enhetschef till Region Skånes kulturförvaltning

Gör skillnad. Varje dag.
I Skåne finns ett brett och rikt kulturutbud med flera verksamheter som utmärker sig nationellt och internationellt. Tillsammans med Skånes kommuner, ett starkt föreningsliv och professionellt kulturliv har Region Skåne under lång tid byggt upp en basstruktur som gör att Skåne har en stark ställning i svenskt kulturliv. Region Skånes kulturförvaltning har ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsuppdrag, arbetar på direkt uppdrag av kulturnämnden och har cirka 30 personer anställda uppdelat på tre enheter. Kulturförvaltningens huvuduppdrag är att genom strategisk bidragsgivning, kunskapsutveckling och samverkan förverkliga Regional kulturplan för Skåne. Förutom det kulturpolitiska uppdraget har vi ett uttalat samhällsuppdrag och arbetar för utvecklingen av Skåne för de som bor, verkar i och besöker Skåne.

Arbetsuppgifter

Vi söker en enhetschef med stort engagemang för att utveckla Skånes kultursektor.

I rollen som enhetschef i kulturförvaltningen ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi. Det innebär ett övergripande ansvar för att enheten Konst och livsmiljö levererar på beslutade uppdrag och mål. Enheten har nio medarbetare med ett brett uppdrag med inriktning på scenkonst, bildkonst, form och design. Enheten arbetar också med främjandet av kulturella och kreativa näringar, internationella frågor och konstnärers villkor. Vi arbetar processinriktat och utvecklar konstområdena i nära samarbete med övriga funktioner och uppdrag på förvaltningen. Utöver att leda och utveckla enheten Konst och livsmiljö förväntas du aktivt bidra till övergripande utvecklingsarbete i kulturförvaltningen samt representera förvaltningen i interna och externa forum.

Du ingår i kulturförvaltningens ledningsgrupp och rapporterar till förvaltningschefen samt medverkar i den politiska beredningsprocessen av ärenden till kulturförvaltningens politiska uppdragsgivare kulturnämnden.
Arbetet innebär ett nära samarbete både med dina närmaste kollegor i förvaltningen och inom Region Skåne men också externt med kommuner, kulturaktörer, akademi och andra utvecklingsaktörer. En betydelsefull och viktig del av ditt uppdrag utgörs av att leda utvecklingsprocesser kopplade till genomförandet av Regional kulturplan för Skåne.

I ditt uppdrag ingår att:
• på ett närvarande sätt leda, stödja och utveckla enhetens medarbetare
• ha kulturförvaltningen och dess leveranser och utveckling i fokus
• effektivt sköta och utveckla administrativa uppgifter samt resursplanera
• verka för erfarenhetsutbyte och lärande inom kulturförvaltningen och för att hitta synergier vad gäller genomförande av uppdrag och mål
• skapa en god sammanhållning och genom delaktighet och dialog skapa ett öppet och tillåtande klimat på arbetsplatsen för alla medarbetare
• i handling omsätta Region Skånes värderingar välkomnande, drivande, omtanke och respekt och vara en förebild för dina medarbetare och Region Skåne som arbetsgivare.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en akademisk examen inom områden som arbetsgivaren bedömer som relevanta för tjänsten. Din bakgrund inkluderar chefs- och ledarerfarenhet med gedigen erfarenhet av utvecklingsarbete inom konst- och kulturområdet.
Tidigare erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande.

Du står för ett helhetsperspektiv inom kulturområdet och har förmågan att se och utveckla kulturförvaltningens ansvarsområde i ett brett samhällsperspektiv. För att lyckas i chefsrollen är du en initiativrik och drivande person med förmåga att leda och entusiasmera medarbetare. Du är strukturerad, tydlig och har ett lyssnande och kommunikativt förhållningssätt. Du har förmågan att leda genom andra och ta till vara på den kompetens, kreativitet och engagemang som finns hos medarbetarna.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.
Region Skånes kulturförvaltning initierar och driver utvecklingsarbete på uppdrag av kulturnämnden. En del av arbetet är att handlägga, följa upp och utvärdera verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel. Andra centrala områden handlar om omvärldsbevakning, kommunikation, nationella och internationella kontakter och nätverk.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Sök jobbet