Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Sjuksköterskor till palliativ vård och ASIH i Malmö

Gör skillnad. Varje dag.

Verksamheten ingår organisatoriskt i Primärvården; Primärvård Östra Skåne. ASIH erbjuder specialiserad palliativ vård och annan avancerad sjukvård i hemmet, till patienter i alla åldrar bosatta i Malmö stads upptagningsområde.

En arbetsdag då man arbetar dagpass börjar med att vi samlas i teamen för att göra den sista planeringen inför dagen. Efter att ha packat ihop det vi behöver ha med oss åker vi ut på dagens patientbesök. Vården utförs i patienternas egna hem eller på särskilda boenden.
Patientens behov styr besöken, vi gör medicinska och omvårdnadsmässiga bedömningar och åtgärder. Vi arbetar självständigt, som en del av ett multiprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor, kuratorer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietist. Vi har en egen jourlinje och teamets läkare är tillgängliga dygnet runt. En viktig del i teamet är patienten och patientens närstående. Våra patienter har behov av specialiserad palliativ vård vilket innebär att de har en komplex symtombild eller att deras livssituation medför särskilda behov. Det kan handla om allt från injektioner, infusioner, läkemedelspumpar, katetersättning, ascitestappning, syrgas och omläggningar till stödjande samtal, närståendestöd, eller stöd i kontakt med myndigheter med mera.

Efter två till tre patientbesök kör vi tillbaka till kontoret där vi använder eftermiddagarna till bland annat dokumentering, reflektionsronder, teamhandledning, individuell reflektion och utvecklingsarbete. Vi lämnar över till de som arbetar kvällspasset och planerar inför nästa dag. De som arbetar kvällspasset har sedan ett antal planerade patientbesök och ansvarar för eventuella akutbesök. Vår telefon är öppen dygnet runt och vi gör ständigt bedömningar och eventuella besök hos de patienter som behöver det. I det dagliga arbetet ingår inskrivningssamtal tillsammans med läkare, att vara delaktig vid bedömningar inför eventuella inskrivningar samt kontinuerligt arbete med närstående- och efterlevandestöd.

Nattpersonalen består av två sjuksköterskor som tar vid där kvällspersonalen avslutat, hur många besök som görs under natten beror på vad patienterna behöver. Vi har fullt medicinskt ansvar för patienter som är inskrivna i ASIH och arbetar med holistisk, personcentrerad vård, något som är en förutsättning för att ge värdig vård i livets slut. ASIH står för den specialiserade vården, vi tar hjälp av hemsjukvården vid behov och av hemtjänsten för basal omvårdnad. Vi är för närvarande uppdelade i två team och har i dagsläget sammanlagt 50 vårdplatser. Vi har dessutom ett punktteam som gör punktinsatser hos patienter som inte är inskrivna i ASIH.

Arbetsuppgifter

Som ny sjuksköterska hos oss får du minst fyra veckors bredvidgång, vi följer ett introduktionsprogram som är framarbetat på enheten och efter avslutad bredvidgång följer ett mentorskap där du får stöd av en palliativ specialistsjuksköterska utefter dina behov. Vi värdesätter utvecklingsarbete och fortbildning för såväl nyanställda som rutinerad personal. Vi har ett nära samarbete med palliativvårdsavdelningen som har 20 platser för inneliggande patienter och även ett nära samarbete med sjukhuset och olika mottagningar.

Låter det spännande? Kom och hospitera hos oss och se hur vi omsätter teori till praktik och dagligen bedriver högkvalitativ, personcentrerad vård!

Kvalifikationer

Vi söker dig som är specialistsjuksköterska eller legitimerad sjuksköterska med cirka två års yrkeserfarenhet och har behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har inhämtat din erfarenhet från hälso- och sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Malmö är en mångkulturell stad och vi ser gärna sökande med bakgrund och erfarenheter som kan spegla vår patientgrupp. Då vi arbetar mobilt krävs det att du har ett giltigt B-körkort.

Vi ser gärna att du är nyfiken på ständig utveckling och bidrar med din kompetens och kommunikativa förmåga till att vi når satta mål. Då samverkan med andra vårdaktörer är en förutsättning för vården vi bedriver, är du en god kommunikatör och ser utmaning i att finna goda lösningar för uppdraget. Som person är du även empatisk, lugn och trygg samt är en naturlig teamarbetare och ser helheten kring patienten och dennes behov.

Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke-och belastningsregistret.

I den här rekryteringsprocessen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Förvaltning Primärvården erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även ungdomsmottagningar, dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum, Kompetenscentrum för primärvård och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 100 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.