Sista ansökningsdatum 2019-02-24 Sök jobbet

AT-läkare till Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund

Gör skillnad. Varje dag.

Enhet AT ST anställer årligen 64 nya AT-läkare till Skånes universitetssjukhus (SUS). Enheten ingår i Avdelning strategisk vårdutveckling och säkerhet och är den instans som leder arbetet med AT- och ST-utbildning på Skånes universitetssjukvård. På enheten arbetar AT-chef, utvecklare, administratör samt övergripande studierektorer för AT respektive ST. Som AT-läkare är du anställd på enhet AT ST med AT-chefen som formell chef, men du tjänstgör ute i verksamheter på SUS, inom Psykiatri Skåne, samt på en vårdcentral, där du även har en operativ chef.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu 32 nya AT-läkare med tillträde den 2 september och 2 december 2019. Observera att sista ansökningsdagen till SUS är tidigare än övriga förvaltningar i Region Skåne.

Upp till hälften av tjänsterna kan komma att tillsättas som forskar-AT, under förutsättning att det finns tillräckligt med kvalificerade sökande. Vi vänder oss i första hand till läkare som är i början av sin forskarkarriär. Forskar-AT innebär ett aktivt forskningsarbete i sex månader utöver den kliniska tjänstgöringen. Forskningstiden är uppdelad i två på förhand fastställda block
Mer information om forskar-AT på SUS: https://bit.ly/2NkQnd9

Hösten 2019 införs blockschema där alla inleder med tre månader akutsjukvård för att därefter tjänstgöra i medicin och kirurgi. Blockschemat innebär att semester strikt kommer att förläggas under fyra veckor juni-augusti. Dina första nio månader tjänstgör du på sjukhuset i Malmö eller i Lund, varav fyra veckor är valfria. Därefter följer tre månader inom psykiatri i Lund eller Malmö, samt sex månader i allmänmedicin på en vårdcentral i sydvästra eller mellersta Skåne. Under sjukhusavsnittet kan viss tjänstgöring i Landskrona eller Trelleborg förekomma. Under hela AT-perioden kommer du att erbjudas utbildningar och sammankomster.

Vi har även två barnspår, ett där en AT-läkare i Lund har fyra månader av sjukhusavsnittet förlagd inom barnspecialiteterna i medicin, kirurgi och ortopedi samt ett där en AT-läkare i Malmö har tre månader barnmedicin under sjukhusavsnittet.
Arbetstiden innebär schemalagd ordinarie arbetstid måndag-fredag, inklusive röda dagar, klockan 07.00-21.00. Jourtjänstgöring förekommer, inklusive en obligatorisk nattjoursvecka under sjukhusavsnittet.

Mer information om AT på SUS: https://bit.ly/2xiO31m

Vi kommer att hålla intervjuer på SUS den 18-21 mars. Om du av någon anledning inte befinner dig i Malmö/Lund under intervjudagarna, vänligen uppge det i ansökan. Det finns då möjlighet till intervju via Skype.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ett speciellt intresse för SUS som en framtida arbetsgivare. Kravet är att du har eller vid tillträdesdatum kommer att ha svensk läkarexamen. Om du har läst utanför Norden krävs beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att söka AT samt har språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3. Godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp godkänns också. Sökande med utbildning utanför EU ska innan påbörjad AT ha avslutat kursen Samhälls- och författningskunskap/Författningskunskap med godkänt resultat.
Vid SUS är det meriterande om du har forskat och tjänstgjort som underläkare i Skåne samt om du har annan längre arbetslivserfarenhet som kräver akademisk examen, från både sjukvården och andra verksamheter.
Vid intervjun fäster vi stor vikt vid att du som person är engagerad och ansvarstagande med god självinsikt samt har en förmåga att samarbeta och ett empatiskt förhållningssätt.

OBS! Under övrigt finner du information om vilka dokument som ska bifogas för att vi ska kunna bedöma din ansökan. Du kan inte komplettera din ansökan efter sista ansökningsdag 24/2. Kallelse till ev. intervju kommer att ske efter den 5/3. Ofullständiga ansökningar beaktas inte.
Om du är intresserad av AT vid flera sjukhus, rekommenderar vi att du begränsar antalet ansökningar till två,. Alla AT-ansökningar i Region Skåne samkörs för att kontrollera prioriteringsordningen.

Vi behandlar ansökningar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast!
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att ske innan eventuell anställning.

Övrigt

Bifoga följande:
- CV innehållande foto, utbildningar, arbetslivs- och forskningserfarenhet. Om du, efter T9, har forskat (utöver examensarbetet på T10) eller arbetat som underläkare, uppge arbetsplats, fullständig anställningstid och sysselsättningsgrad.

- Personligt brev, där du motiverar varför du är intresserad av AT, forskar-AT eller AT-barnspåret

- Läkarexamen. Har du inget examensbevis ännu, bifoga Ladokutdrag eller motsvarande.

- Uppge minst två kliniska referenspersoner som vet hur du fungerar i klinisk tjänstgöring (varav en ska vara läkare). Om du ej har klinisk erfarenhet, ange personer som kan bedöma dig i en annan arbetstagarroll, ej forskningshandledare. Referenterna ska vara aktuella och tillgängliga under vecka 11-12. Om du har varit på intervju hos oss tidigare vill vi att du uppger nya referenspersoner. OBS! Om du bifogar rekommendationsbrev kan du inte använda samma person som referens.

- Du som studerat utanför Norden, ska bifoga beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att söka AT och ett intyg på att dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala (såvida du inte fullgjort din gymnasieutbildning i Sverige).

- Du som studerat inom EU och vill tillgodoräkna din erfarenhet som underläkare efter T9 inom svensk sjukvård (fram till ev. beslut om AT från socialstyrelsen) ska bifoga; Ansökan om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare.

- Du som söker forskar-AT ska bifoga ett intyg från forskningshandledaren samt en plan för vilket projekt som ska genomföras under sex månader (cirka 4-6 A4-sidor). Forskningshandledaren ska kunna garantera att AT-läkaren har tillgång till en arbetsplats samt material och utrustning för forskningen. Om du är disputerad ska du ange forskningsplan samt resurser för forskning.

På Region Skånes hemsida under Lediga jobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig.

Sök jobbet