Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Sjuksköterskor till hjärtavdelning transplantation & avancerad svikt i Lund

Gör skillnad. Varje dag.

Nu har du den unika möjligheten att tillsammans med kompetenta och framåtdrivande kollegor vara med att driva vår nya kardiologiska vårdavdelning med inriktning på högspecialiserad hjärttransplantationsvård och avancerad hjärtsvikt från grunden. Vi välkomnar dig till vår nya avdelning med fokus på god arbetsmiljö och tydliga strukturer!

Verksamhetsområde (VO) hjärt- och lungmedicin (HLM) startade i september 2018 en ny enhet i kardiologisk regi. Den nya hjärtavdelningen har idag 17 vårdplatser avsedda för patienter med avancerad hjärtsvikt, pulmonell hypertension, TAVI, GUCH och patienter som hjärttransplanterats eller har hjärtpump i väntan på transplantation.

Vi drivs av att vara lyhörda för patientens behov, tänka nytt och ha ett välkomnande sätt. Inom verksamheten arbetar vi tvärprofessionellt och har fokus på att hela tiden utvecklas och göra saker lite bättre, varje dag. Våra enheter inom verksamhetsområdet präglas av ett varmt och positivt klimat, där patienten alltid är i fokus.

Arbetsuppgifter

Tycker du att hjärtsjukvård är intressant? Vi välkomnar nu två sjuksköterskekollegor till hjärtavdelning transplantation och avancerad svikt. Annonsen avser en nattjänst samt en dag/kvällstjänst.

Arbetet kring patienten, både ur omvårdnads- och medicinskt perspektiv, styrs av patienternas diagnoser och behov. På avdelningen vårdas akuta och elektiva patienter som kräver övervakning av olika slag. Omvårdnadsdokumentation sker i journalsystemet Melior. Vi arbetar i team kring våra patienter där alla yrkeskategorier ingår såsom sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeut, kurator och läkare. Som sjuksköterska innebär det att du utifrån patienternas behov leder, prioriterar, fördelar och samordnar omvårdnadsarbetet i teamet. Du bidrar med din erfarenhet, kompetens och lärande för att öka den personliga och professionella kompetensen inom teamet.

En viktig del i att bygga upp en trivsam arbetsplats är gemenskap och ett gott samarbete där vi alla bidrar med vår kompetens, glädje och engagemang. Vi vill att vår enhet ska bygga på teamarbete där vi alla arbetar för att ge våra patienter en högklassig vård. Du har god självkännedom, är prestigelös och flexibel samt lyhörd gentemot patienter och kollegor i din omgivning.

För att kunna nå detta mål måste vi kunna utmana de sätt vi arbetar på idag och våga tänka nytt!

Region Skåne satsar på ökad kompetensutveckling för sjuksköterskor. Våra nyanställda sjuksköterskor erbjuds ett introduktionsprogram som innehåller bland annat föreläsningar och klinisk färdighetsträning.

Välkommen till oss!

Kvalifikationer

Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, vågar ta stort ansvar och har förmåga att fatta såväl stora som små beslut. I ditt arbete utgår du från patientens behov och ditt arbetssätt präglas av engagemang och lyhördhet. Du har ett flexibelt förhållningssätt till att arbeta under föränderliga omständigheter och har förmåga att även i ett akut skede kunna prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Du verkar för en god stämning i teamet och ditt sätt att samarbeta med kollegor och omgivning sker på ett prestigelöst sätt.

Gällande de formella kraven för tjänsten krävs det att du är legitimerad sjuksköterska med rätt att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete inom kardiologisk omvårdnad. Har du erfarenhet av journalsystemet Melior är det meriterande.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval så varmt välkommen med din ansökan redan idag.

Vi ser fram emot att lära känna dig!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (SUS) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. SUS är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso-och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående.
Välkommen till Skånes universitetssjukhus!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.