Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Inköpscontroller/inköpschef till Koncernstab ekonomistyrning

Gör skillnad. Varje dag.
Koncernstab Ekonomistyrning omfattar koncernens funktion för ekonomistyrning, beslutstöd samt bolagsstyrning. Från och med oktober 2019 ansvarar koncernstaben även för upphandlingsverksamheten. Vårt uppdrag är att ur Region Skånes perspektiv driva och utveckla en effektiv styrning med fokus på ekonomi och kvalitet. Vi skapar förutsättningar för att säkerställa och utveckla en flerdimensionell ekonomistyrning utifrån ett processinriktat arbetssätt. Vi samordnar verksamhetens behov av beslutsstöd och utvecklar standardiserade lösningar för detta. Huvuduppdraget avseende inköp är att stödja utvecklingen av Regions Skånes verksamheter genom kostnadseffektiva inköp och att verka för att sänka regionens kostnader i varje upphandling. Man har också ett utvecklingsuppdrag att driva innovationsfrämjande inköp för att Skåne ska vara Europas mest innovativa region 2020.

Arbetsuppgifter

I den här rekryteringen vänder vi oss till dig som redan idag arbetar inom Region Skåne.

Till koncernstab ekonomistyrning söker vi nu en inköpscontroller/inköpschef med placering i ledningsstaben.
Du kommer i den här rollen att vara direktrapporterande till ekonomidirektören och ha ett övergripande ansvar för att de strategiska upphandlingsfrågorna utvecklas och integreras i hela regionen med tydligt fokus på verksamheternas utmaningar och behov. Av stor vikt är också det interna förändringsarbete inom området som krävs för att vi tillsammans på ett så bra sätt som möjligt ska kunna möta framtidens möjligheter och utmaningar.
De frågeställningar du arbetar med kommer, utifrån verksamhetens behov, att förändras över tid. Det här ställer krav på att du kan leda, prioritera, är flexibel och vill ta ansvar. Eftersom du arbetar i nära samverkan med andra förväntar vi oss att du verkar för ett gemensamt engagemang kring aktuella frågor och är trygg i att kommunicera. Du arbetar tillsammans med direktörer, chefer och medarbetare både inom och utom koncernstaben men du måste också vara bekväm med att arbeta självständigt, ta egna initiativ och fatta egna beslut inom dina ansvarsområden. Rollen innebär inget personalansvar.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har gedigen och bred erfarenhet av Region Skånes verksamhet inklusive hälso- och sjukvård på ledningsnivå. Du har erfarenhet av chefskap och har uppvisat goda ledaregenskaper. Uppdraget kräver att du har goda förmågor och erfarenhet av att arbeta med processutveckling såväl som kultur- och organisationsutveckling. Att du är väl förtrogen med inköpsprocessen ur ett verksamhetsperspektiv är nödvändigt.
Stor vikt kommer att läggas vid för rollen personlig lämplighet. De egenskaper som krävs är analysförmåga och kvalitetsmedvetenhet på hög nivå i komplexa sammanhang. Du behöver också vara strategisk och tillämpa ett långsiktigt perspektiv, i kombination med en personlig mognad och förmåga att anpassa förhållningssätt och kommunikation beroende på situation.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.
Koncernkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen i Region Skåne. Koncernkontoret arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljöfrågor, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR. Vi är drygt 800 medarbetare och våra arbetsplatser finns främst i Kristianstad och i Västra Hamnen i Malmö.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.