Sista ansökningsdatum 2017-08-06 Sök jobbet

Överläkare/Specialistläkare (LUS), Sektion obstetrik slutenvård, Lund/Malmö

Gör skillnad. Varje dag.

Inom verksamhetsområde (VO) kvinnosjukvård bedrivs gynekologisk och obstetrisk vård i Lund och Malmö. Den obstetriska slutenvården bedrivs på våra två förlossningsavdelningar och på våra två perinatalavdelningar, där vi årligen har 9000 förlossningar, och vårdar kvinnor med graviditetskomplikationer. Vi är södra Sveriges största förlossningsverksamhet, och har en stark forskningsaktivitet inom det obstetriska området, och behöver nu förstärka sektionen med två nya kollegor.

Arbetsuppgifter

Som läkare arbetar vi sektionsöverskridande. I ditt arbete som överläkare alternativt specialistläkare tjänstgör du huvudsakligen med förlossnings- och perinatalvård, men även med t.ex. specialistmödravård. Jourtjänstgöring ingår i arbetet. Ansvarsområde enligt överenskommelse. Du ges stora möjligheter att utvecklas inom den kliniska obstetriken, liksom möjlighet till forskning inom det obstetriska området.

Kvalifikationer

För överläkartjänst krävs svensk läkarlegitimation samt:

- Specialistkompetens inom obstetrik och gynekologi
- Flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens
- Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
- Dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter
- Att du är disputerad
- Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

För specialistläkartjänst krävs svensk läkarlegitimation samt:

- Specialistkompetens inom obstetrik och gynekologi
- Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Som person är du ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Du visar stort engagemang i ditt arbete och har ett intresse för forskning och undervisning.

Övrigt

Förutom den elektroniska ansökan ska du scanna in vidimerad kopia på legitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: Contact

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Skånes universitetssjukvård (SUS) bildades den 1 juni 2013 och består av Skånes universitetssjukhus samt av den offentligt bedrivna primärvården i Malmö- och Lundområdet. Skånes universitetssjukhus omfattar sjukhusverksamheterna i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Förvaltningen har totalt omkring 12 700 medarbetare och en omsättning om 12,7 miljarder kronor. SUS erbjuder primärvård, länssjukvård och högspecialiserad vård, samtidigt som vi utbildar och bedriver avancerad forskning i nära samarbete med universitet och högskolor. Vi arbetar med respekt för människan och strävar alltid efter att vara bland de bästa

På www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Sök jobbet