Din patientjournal

Patientjournalen innehåller dokumenterade uppgifter om din vård. Du har rätt att själv läsa din journal, spärra uppgifter i den eller se vem som har tittat på dina patientuppgifter.

All personal som är legitimerad inom hälso- och sjukvården skriver ner sina bedömningar och åtgärder som rör din vård i journalen. 

Innehållet i patientjournalen skyddas av sekretess. Förutom du själv är det enbart den hälso- och sjukvårdspersonal du blir vårdad av som har rätt att läsa journalen.

Patientjournalens användning regleras av patientdatalagen.

Läs din journal

Så här gör du om du vill läsa din journal eller beställa kopior på journalhandlingar upprättade inom den offentliga vården i Region Skåne.

Via e-tjänsterna

Du kan läsa din journal direkt via tjänsten Journalen som du når via 1177 Vårdguidens e-tjänster (tidigare Mina vårdkontakter). I tjänsten Journalen ser du anteckningar från besök gjorda efter den 17 mars 2014. Du behöver e-legitimation för att läsa din journal via e-tjänsterna.

Du kan också beställa journalkopior via e-tjänsterna.

Vårdnadshavare till barn 13 -15 år

Som vårdnadshavare till barn med komplicerad sjukdom kan du ansöka om att få förlängd åtkomst till journalinformation för barn 13–15 år via e-tjänsten Journalen. Möjligheten riktar sig till vårdnadshavare, för att du som förmyndare ska kunna vara fortsatt aktiv och välinformerad om det kroniskt sjuka barnets vård och hälsa.

Fyll i blanketten och lämna eller skicka den till aktuell mottagning. Blanketten fylls även i av den aktuella mottagningen. Verksamhetschefen avgör om ansökan om förlängd direktåtkomst beviljas eller inte, och det kan inte överklagas:

Via Journal- och arkivservice

Du kan även vända dig till Journal- och arkivservice på Regionarkivet. Här kan du också få hjälp med att spärra uppgifter i din elektroniska journal, beställa loggutdrag och beställa andra allmänna handlingar.

För att komma i kontakt med Journal- och arkivservice kan du ringa, skicka brev och e-post eller besöka Journal- och arkivservice. Se kontaktuppgifter på denna sida.

Om du inte vill att din journal ska synas

För att försegla din journalinformation i e-tjänsten Journalen klickar du på Alternativ/Försegla konto när du är inloggad i e-tjänsten. 

Bryta förseglingen

Du måste personligen besöka den vårdcentral där du är listad för att bryta din förseglade journalinformation, det går inte att göra via e-tjänsten.

Skriv ut och ta med blanketten och giltig ID-handling till vårdcentralen. Du kan också beställa blanketten via Journal- och arkivservice.

När du kommer till vårdcentralen behöver du intyga för vårdpersonal att du inte är tvingad av någon annan att bryta förseglingen och sedan undertecknar du blanketten. Vårdpersonal styrker dina uppgifter och skickar blanketten till Journal- och arkivservice som bryter förseglingen.

Spärra uppgifter i din journal

Uppgifter i din elektroniska journal som du inte vill ska vara tillgängliga för andra vårdenheter inom Region Skåne eller för andra vårdgivare kan du spärra.

Så här kan du spärra dina uppgifter:

  • Fylla i en blankett om spärr som du skickar in till Journal- och arkivservice.
  • Ansöka om spärr via 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Du kan när som helst ta bort spärren. Detta gör du med hjälp av motsvarande blankett för att häva spärr eller i 1177 Vårdguidens e-tjänster, precis som när du satte spärren.

Beställa loggutdrag

Alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras. Detta kallas loggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina patientuppgifter.

För att beställa ett sådant loggutdrag använder du blankett för begäran om loggutdrag. Blanketten skickas till Journal- och arkivservice. Se kontaktuppgifter på denna sida.

Beställa registerutdrag

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få veta vilka personuppgifter som finns om dig hos Region Skåne inklusive dina elektroniska patientjournaler, ett så kallat registerutdrag. 

För att få ett registerutdrag vänder du dig till Journal- och arkivservice på Regionarkivet. Använd gärna blanketten för begäran om registerutdrag för att underlätta handläggningen:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter