• Lättläst text Dölj Lättläst
  • Artikel på teckenspråk Dölj teckenspråk
  • Skriv ut

Din patientjournal

Patientjournalen innehåller dokumenterade uppgifter om din vård. Du har rätt att själv läsa din journal, spärra uppgifter i den eller se vem som har tittat på dina patientuppgifter.

All personal som är legitimerad inom hälso- och sjukvården skriver ner sina bedömningar och åtgärder som rör din vård i journalen. 

Innehållet i patientjournalen skyddas av sekretess. Förutom du själv är det enbart den hälso- och sjukvårdspersonal du blir vårdad av som har rätt att läsa journalen.

Patientjournalens användning regleras av patientdatalagen.

Läs din journal

Du kan läsa din journal direkt via e-tjänsten Journalen som du når när du loggat in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

I tjänsten Journalen ser du anteckningar från besök gjorda efter den 17 mars 2014. Från vuxenpsykiatrin ser du anteckningar från den 28
september 2015, och från rättspsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin ser du som är 16 år och äldre anteckningar från den 4 februari 2019.

Du behöver e-legitimation för att läsa din journal via e-tjänsterna.

Du kan också beställa journalkopior på papper via e-tjänsterna, eller  kontakta Journal- och arkivservice i Region Skåne och beställa papperskopior, via brev eller telefon.

Vem kan läsa information ur min journal via nätet? 

  • Du själv, om du är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer. Du måste logga in med e-legitimation, till exempel mobilt BankID
  • Din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.

Om du inte vill att din journal ska synas

Du kan stänga av möjligheten att läsa din journal via nätet. Det kallas för att försegla journalen. Du kan också spärra journalen, vilket innebär att dina journaluppgifter från en viss del av vården, till exempel en mottagning, bara blir tillgängliga för personal inom den delen av vården.

Begära loggutdrag

När någon går in och läser din journal registreras det. Detta kallas loggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina patientuppgifter.

Begära registerutdrag

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få veta vilka personuppgifter som finns om dig hos Region Skåne inklusive dina elektroniska patientjournaler, ett så kallat registerutdrag.  För att få ett registerutdrag vänder du dig till Journal- och arkivservice på Regionarkivet. 

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter