• Lättläst text Dölj Lättläst
  • Artikel på teckenspråk Dölj teckenspråk
  • Skriv ut

Din patientjournal

Patientjournalen innehåller dokumenterade uppgifter om din vård. Du har rätt att själv läsa din journal, spärra uppgifter i den eller se vem som har tittat på dina patientuppgifter.

All personal som är legitimerad inom hälso- och sjukvården skriver ner sina bedömningar och åtgärder som rör din vård i journalen. 

Innehållet i patientjournalen skyddas av sekretess. Förutom du själv är det enbart den hälso- och sjukvårdspersonal du blir vårdad av som har rätt att läsa journalen.

Patientjournalens användning regleras av patientdatalagen.

Läs din journal

Du som fyllt 16 år kan läsa din journal direkt via e-tjänsten Journalen som du når när du loggat in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du behöver en e-legitimation för att kunna logga in i e-tjänsterna.

I tjänsten Journalen ser du anteckningar från besök gjorda efter den 1 september 2014. Från vuxenpsykiatri ser du anteckningar från den 28
september 2015, och från rättspsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri ser du som är 16 år och äldre anteckningar från den 4 februari 2019.

Du ser också röntgensvar samt vissa provsvar och vaccinationer.

Du kan också beställa journalkopior på papper via e-tjänsterna, eller  kontakta Journal- och arkivservice i Region Skåne och beställa papperskopior, via brev eller telefon.

Vem kan läsa information ur min journal via nätet? 

  • Du själv, om du är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer. Du måste logga in med e-legitimation, till exempel mobilt BankID
  • Din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.

Om du inte vill att din journal ska synas

Du kan stänga av möjligheten att läsa din journal via nätet. Det kallas för att försegla journalen. Du kan också spärra journalen, vilket innebär att dina journaluppgifter från en viss del av vården, till exempel en mottagning, bara blir tillgängliga för personal inom den delen av vården.

Begära loggutdrag

När någon går in och läser din journal registreras det. Detta kallas loggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina patientuppgifter. För att få ett registerutdrag vänder du dig till Journal- och arkivservice på Regionarkivet.

Begära registerutdrag

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få veta vilka personuppgifter som finns om dig hos Region Skåne inklusive dina elektroniska patientjournaler, ett så kallat registerutdrag.  För att få ett registerutdrag vänder du dig till Journal- och arkivservice på Regionarkivet. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.