Din patientjournal

Patientjournalen innehåller dokumenterade uppgifter om din vård. Du har rätt att själv läsa din journal, spärra uppgifter i den eller se vem som har tittat på dina patientuppgifter.

All personal som är legitimerad inom hälso- och sjukvården skriver ner sina bedömningar och åtgärder som rör din vård i journalen. 

Innehållet i patientjournalen skyddas av sekretess. Förutom du själv är det enbart den hälso- och sjukvårdspersonal du blir vårdad av som har rätt att läsa journalen.

Patientjournalens användning regleras av patientdatalagen.

Läs din journal

Så här gör du om du vill läsa din journal eller beställa kopior på journalhandlingar upprättade inom den offentliga vården i Region Skåne.

Via e-tjänsterna

Du kan läsa din journal direkt via tjänsten Journalen som du når via 1177 Vårdguidens e-tjänster (tidigare Mina vårdkontakter). I tjänsten Journalen ser du anteckningar från besök gjorda efter den 17 mars 2014. Du behöver e-legitimation för att läsa din journal via e-tjänsterna.

Du kan också beställa journalkopior via e-tjänsterna.

Som vårdnadshavare kan du få åtkomst till journalinformation för barn i åldern 13 till och med 15 år, respektive barn i åldern 16 till och med 17 år. Du måste då fylla i en blankett, som sedan även den aktuella vårdmottagningen måste fylla i:

Via journal- och arkivservice

Du kan även vända dig till (enheten för) journal- och arkivservice. Här kan du också få hjälp med att spärra uppgifter i din elektroniska journal, beställa loggutdrag och beställa andra allmänna handlingar.

För att komma i kontakt med journal- och arkivservice kan du ringa, skicka brev och e-post eller besöka journal- och arkivservice. Se kontaktuppgifter på denna sida.

Spärra uppgifter i din journal

Uppgifter i din elektroniska journal som du inte vill ska vara tillgängliga för andra vårdenheter inom Region Skåne eller för andra vårdgivare kan du spärra.

Så här kan du spärra dina uppgifterna:

  • Fylla i en blankett om spärr som du skickar in till Journal- och arkivservice.
  • Ansöka om spärr via 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Du kan när som helst ta bort spärren. Detta gör du med hjälp av samma blankett eller i 1177 Vårdguidens e-tjänster, precis som när du satte spärren.

Alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras. Detta kallas loggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina patientuppgifter.

För att beställa ett sådant loggutdrag använder du blankett för begäran om loggutdrag. Blanketten skickas till journal- och arkivservice.

Beställa registerutdrag

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få veta vilka personuppgifter som finns om dig i Region Skåne inklusive dina elektroniska patientjournaler, ett så kallat registerutdrag. Du kan en gång per år kostnadsfritt beställa ett sådant registerutdrag.

Begäran om registerutdrag gör du skriftligen. Du skriver att du vill ha ett registerutdrag enligt personuppgiftslagen och undertecknar din begäran med namn, personnummer och underskrift. Du kan också använda blankett för begäran om registerutdrag. Begäran skickas till journal- och arkivservice.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter