Sista ansökningsdatum 2020-03-02 Sök jobbet

AT-läkare till Lasarettet i Landskrona

Gör skillnad. Varje dag.

Landskrona Lasarett är det lilla sjukhuset med de stora möjligheterna!

Vi bedriver akut internmedicinvård och specialiserad planerad operationsvård med ett brett upptagningsområde. Vårt lasarett kännetecknas av ett öppet och vänligt förhållningssätt i alla kontakter, både inom och utanför sjukvården.

Arbetsuppgifter

Såhär beskriver Love hur det är att göra AT på Lasarettet i Landskrona:

- Jag får vara väldigt delaktig i arbetet här och ta mycket ansvar samtidigt som jag känner ett starkt stöd från läkare, överläkare och andra kollegor. En sak som var lite skrämmande i början är att vi har ensam nattjour men till följd av gott stöd per telefon från bakjour samt tillgång till specialister på de större sjukhusen i regionen, är det väldigt utvecklande. Vi är ett litet sjukhus men internmedicinskt täcker det väldigt brett. Kirurgi- och psykiatriplaceringarna gör vi i Helsingborg, där vi får delta i arbetet på ett lite större sjukhus med ett bredare spektrum av patienter.

Vi välkomnar fyra AT-läkare till hösten 2020 med tillträde 31 augusti.

Arbetstiden innebär schemalagd ordinarie arbetstid måndag-fredag, inklusive röda dagar, klockan 07.00-21.00. Viss nattjourtjänstgöring förekommer.

AT-tjänstgöringen startar med en veckas introduktion. Du får en handledare på varje placering. Som AT-läkare kommer du under din AT att erbjudas att åka på AT-tinget, STRAMA-utbildning, kurs i försäkringsmedicin och sjukskrivning samt akutkurs. Dessa utbildningar arrangeras av Region Skåne. Under din AT arrangeras också fortlöpande föreläsningar lokalt.

Mer information om AT hittar du på http://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/at

Kvalifikationer

Vi söker dig som har svensk läkarexamen eller beslut från Socialstyrelsen om att göra AT. Tjänstgöring som underläkare inom svensk sjukvård är meriterande. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3, svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Sökande med utbildning utanför EU ska innan påbörjad AT-tjänst ha avslutat kursen Samhälls- och författningskunskap/Författningskunskap med godkänt resultat. Kursen behöver däremot inte vara genomförd innan intervjutillfället.

Vi rekryterar AT-läkare med sjukhusets framtida kompetensförsörjning i fokus och fäster därför stor vikt vid att du utöver formella meriter har personlig mognad, omdöme, empati och samarbetsförmåga. Vidare ser vi att du är engagerad, initiativrik, kommunikativ samt att du har ledaregenskaper. Lokal anknytning kan vara meriterande.

OBS! Du kan inte komplettera din ansökan efter sista ansökningsdag 2/3 2020. Ofullständiga ansökningar beaktas inte. Bifoga följande:
* CV som innehåller alla eftergymnasiala utbildningar samt all vårderfarenhet. Uppge titel, klinik och anställningstid.
* Personligt brev, där du har möjlighet att ge en bild av dig själv och varför du är intresserad av AT hos just oss.
* Läkarexamen. Har du inget examensbevis ännu, bifoga Ladokutdrag eller motsvarande.
* Du som studerat till läkare utanför Norden ska bifoga ditt beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att söka AT och ett intyg på att dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala (såvida du inte fullgjort din gymnasieutbildning i Sverige).

Intervjuer hålls den 12 mars 2020.

Om du är intresserad av AT vid flera sjukhus, rekommenderar vi att du begränsar antalet ansökningar till två, varav ett sjukhus ska anges som förstahandsval och ett som andrahandsval. Alla AT-ansökningar i Region Skåne samkörs för att kontrollera prioriteringsordningen.

Vi behandlar ansökningar löpande. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Övrigt

Uppge även i din ansökan minst två referenspersoner som vet hur du fungerar i klinisk tjänstgöring. Om du ej har klinisk erfarenhet, ange personer som kan bedöma dig i en annan arbetstagarroll. Övriga meriter som du åberopar i din ansökan ska styrkas med intyg vid eventuell intervju.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att ske innan eventuell anställning.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Sök jobbet