Riktlinjer vid bygg- och fastighetsprojekt

Region Skåne använder sig av ett flertal program och system för att uppnå effektiva och enhetliga arbetsprocesser i samband med bygg- och fastighetsprojekt. 

Projekten påverkas även av gällande myndighetskrav och regler kring säkerhet.

Riktlinjer och program

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter