Riktlinjer för byggprojekt och fastighetsförvaltning

På dessa sidor samlar Region Skåne de styrdokument och anvisningar som ska beaktas vid arbeten i, eller drift av, regionens fastigheter.  

Riktlinjer och program

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter