Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Beredningen för strategisk fastighetsutveckling

Beredningen samordnar och bereder ärenden rörande strategisk fastighetssutveckling och strategiska projekt i Region Skåne. Beredningen arbetar och bereder också ärenden på uppdrag av fastighets- och servicenämnden.

Frågor?

Om du har frågor om beslut som har fattats i beredningen, kontakta ordförande Inger Tolsved Rosenkvist via kontaktuppgifterna nedan.

Om du har frågor om sammanträdeshandlingar eller protokoll, kontakta nämndsekreteraren. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Aktuella möten

Nämndens möten

Beredningen för strategisk fastighetsutveckling

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på denna sida?