Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beredningsutskott

Bereder ärenden åt Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beredningsutskottet.

Frågor?

Om du har frågor om beslut som har fattats i beredningsutskottet, kontakta ordförande Per Einarsson via kontaktuppgifterna nedan.

Om du har frågor om sammanträdeshandlingar eller protokoll, kontakta nämndsekreteraren. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Nämndens möten

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beredningsutskott

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på denna sida?