Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Primärvårdsnämnden

Primärvårdsnämnden är driftsledningsnämnd för den offentliga primärvården i Region Skåne som omfattar vårdcentraler, mödrahälsovård, barnhälsovård och vård i livets slutskede.

Nämnden finansierar och beslutar om förfrågningsunderlagen för fyra vårdval. Dessa är vårdcentral, barnavårdscentral, barnmorskemottagningar och psykoterapi. Dessa kan bedrivas såväl av offentliga som privata vårdgivare.

Frågor?

Om du har frågor om beslut som har fattats i nämnden, kontakta ordförande Lisa Flinth via kontaktuppgifterna nedan.

Om du har frågor om sammanträdeshandlingar eller protokoll, kontakta nämndsekreteraren. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Nämndens möten

Primärvårdsnämnden

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på denna sida?