Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden är driftsledningsnämnd för ansvarsområdet. Inom ansvarsområdet ingår psykiatri, habilitering och hjälpmedel samt ungdomsmottagningar.

Frågor?

Om du har frågor om beslut som har fattats i nämnden, kontakta ordförande Per Einarsson via kontaktuppgifterna nedan.

Om du har frågor om sammanträdeshandlingar eller protokoll, kontakta nämndsekreteraren. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Aktuella möten

Nämndens möten

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på denna sida?