Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för Region Skånes fastighetsförvaltning, fastighetsdrift, fastighetsunderhåll, lokalförsörjning och externa hyresavtal samt för regiongemensamma stöd- och servicefunktioner. Nämnden arbetar även med genomförande av energieffektiviseringar och åtgärder för bättre miljö, både inom fastighetsutveckling, gods- och persontransporter.

Frågor?

Om du har frågor om beslut som har fattats i nämnden, kontakta ordförande Inger Tolsved Rosenkvist via kontaktuppgifterna nedan.

Om du har frågor om sammanträdeshandlingar eller protokoll, kontakta nämndsekreteraren. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Aktuella möten

Nämndens möten

Fastighets- och servicenämnden

Kontakt

  • Emelie Nilsson

    Sekreterare i fastighets- och servicenämnden, beredningen för strategisk fastighetsutveckling och nämnden för operativ regiongemensam verksamhet.

Fick du hjälp av informationen på denna sida?