Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden ansvarar för planering och genomförande av lokal och regional linjetrafik för persontransporter, till exempel bussar och tåg, i Skåne.

Frågor?

Om du har frågor om beslut som har fattats i nämnden, kontakta ordförande Carina Zachau via kontaktuppgifterna nedan.

Om du har frågor om sammanträdeshandlingar eller protokoll, kontakta nämndsekreteraren. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Nämndens möten

Kollektivtrafiknämnden

Kontakt

  • Henrik Bergman

    Sekreterare i kollektivtrafiknämnden, kollektivtrafiknämndens beredningsutskott, sjukhusstyrelsen Kristianstad och sjukhusstyrelsen Hässleholm.

Fick du hjälp av informationen på denna sida?