Gå till sidans innehåll

Personalnämnden

Personalnämnden har ansvar för övergripande personalpolitiska frågor, och för att fullmäktiges beslutade mål inom personalområdet uppnås. Nämnden ansvarar för Region Skånes interna kompetensförsörjningsstrategi, och har också ett övergripande ansvar för frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och antidiskriminering.

Nästa möte

Nämndens möten

Personalnämnden

Senast uppdaterad: 18 oktober 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?