Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Personalnämnden

Personalnämnden har ansvar för övergripande personalpolitiska frågor, och för att fullmäktiges beslutade mål inom personalområdet uppnås. Nämnden ansvarar för Region Skånes interna kompetensförsörjningsstrategi, och har också ett övergripande ansvar för frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och antidiskriminering.

Frågor?

Om du har frågor om beslut som har fattats i nämnden, kontakta ordförande Linda Allansson Wester via kontaktuppgifterna nedan.

Om du har frågor om sammanträdeshandlingar eller protokoll, kontakta nämndsekreteraren. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Aktuella möten

Nämndens möten

Personalnämnden

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på denna sida?