Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Hållbarhetsberedningen

Hållbarhetsberedningen är en beredning under regionstyrelsen som har till uppgift att främja en hållbar miljö. Beredningen ansvarar för genomförandet av Region Skånes miljöprogram med tillhörande mål.

Beredningen ska även fokusera på, följa utvecklingen och bereda ärenden till regionstyrelsen vad gäller Region Skånes interna miljöarbete. Beredningen ansvarar för Region Skånes årliga miljöredovisning.

Frågor?

Om du har frågor om beslut som har fattats i beredningen, kontakta ordförande Tony Rahm via kontaktuppgifterna nedan.

Om du har frågor om sammanträdeshandlingar eller protokoll, kontakta nämndsekreteraren. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Nämndens möten

Hållbarhetsberedningen

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på denna sida?