Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Sjukhusstyrelse Helsingborg

Sjukhusstyrelsen är driftsledningsnämnd för den hälso- och sjukvård som bedrivs på sjukhuset. Sjukhusstyrelsen fastställer årligen en verksamhetsplan och en internbudget inom den budgetram som regionfullmäktige har tilldelat.

Sjukhusstyrelsen har ett övergripande ansvar för att verksamhetens resurser används på ett rationellt och effektivt sätt utifrån det uppdrag som sjukhuset har gällande vårdens utbud, tillgänglighet och kvalitet.

Frågor?

Om du har frågor om beslut som har fattats i styrelsen, kontakta ordförande Anders Lundström via kontaktuppgifterna nedan.

Om du har frågor om sammanträdeshandlingar eller protokoll, kontakta nämndsekreteraren. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Aktuella möten

Nämndens möten

Sjukhusstyrelse Helsingborg

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på denna sida?