Gå till sidans innehåll

Sjukhusstyrelse Helsingborg

Sjukhusstyrelsen är driftsledningsnämnd för den hälso- och sjukvård som bedrivs på sjukhuset. Sjukhusstyrelsen fastställer årligen en verksamhetsplan och en internbudget inom den budgetram som regionfullmäktige har tilldelat. Sjukhusstyrelsen har sedan ett övergripande ansvar för att verksamhetens resurser används på ett rationellt och effektivt sätt utifrån det uppdrag som sjukhuset har gällande vårdens utbud, tillgänglighet och kvalitet.

Nästa möte

Nämndens möten

Sjukhusstyrelse Helsingborg

Senast uppdaterad: 18 oktober 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?