Gå till sidans innehåll

Arvodesberedningen

Arvodesberedningen bereder ärenden om tolkning och tillämpning av Region Skånes bestämmelser om arvoden och andra ekonomiska förmåner till förtroendevalda.

Frågor?

Om du har frågor om beslut som har fattats i beredningen, kontakta ordförande Gustav Schyllert via kontaktuppgifterna nedan.

Om du har frågor om sammanträdeshandlingar eller protokoll, kontakta nämndsekreteraren. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Aktuella möten

Nämndens möten

Arvodesberedning

Kontakt

  • Gustaf Hallqvist

    Sekreterare i regionfullmäktige, primärvårdsnämnden, primärvårdsnämndens beredningsutskott och arvodesberedningen. Utredare i frågor kopplade till regionstyrelsen, särskilt reglementsfrågor, SOU och motioner.

Fick du hjälp av informationen på denna sida?