Om du inte är nöjd med vården

Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare. Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående.

Det finns flera sätt att lämna synpunkter eller klaga:

  • Kontakta den mottagning där du fick vård eller behandling.
  • Kontakta patientnämnden i ditt landsting eller region.
  • Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Vänd dig dit du fick vård

Kontakta den mottagning eller vårdenhet där du har fått vård och behandling. De har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter.

Du kan välja om du vill prata med personalen som du träffade eller om du vill prata med chefen för verksamheten. Det går också bra att använda vår blankett för klagomål/synpunkter.

Du ska få svar så snart som möjligt. När du får svaret ska det lämnas på ett sådant sätt att du förstår det. Du kan få svaret muntligt, till exempel genom ett telefonsamtal eller möte, eller skriftligt. 

Få hjälp från Patientnämnden

Om du inte vill kontakta din vårdgivare kan du vända dig till Patientnämnden, som är helt fristående från hälso- och sjukvården. De tar emot klagomål, synpunkter eller frågor när det gäller hälso- och sjukvården, vården inom kommunerna och folktandvården i Skåne.

Du kan använda 1177 Vårdguidens e-tjänster för att ta kontakt med Patientnämnden. 

Det finns även möjlighet att kontakta Patientnämnden via brev eller telefon. Använd vår blankett för synpunkter:

Postadress: Patientnämndens kansli, 291 89 Kristianstad
Telefon: 0770-11 00 10

Patientnämndens uppgift är att hjälpa dig att föra fram dina klagomål och se till att de blir besvarade. De kan också informera dig om vilka rättigheter du har i vården. Om du vill kan du vara anonym, och patientnämnden har precis som hälso- och sjukvården sekretess.

Patientnämnden gör inga medicinska bedömningar och avgör inte om sjukvårdspersonalen har gjort något fel eller inte. Det är en fråga för verksamhetsansvariga i vården eller för Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Klaga hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

IVO utreder inte alla typer av synpunkter och klagomål. De ska utreda anmälningar om allvarligare händelser inom vården. Det kan vara händelser som har gjort att du som patient har fått en skada som inte kommer att försvinna eller att du har fått mycket större behov av vård.

Innan du kontaktar IVO med klagomål på vården, ska du först ha kontaktat vårdenheten där du fick vård. Det är för att ansvariga ska ha haft tillfälle att svara på dina klagomål. Om du tycker att svaret du får från vårdenheten är otillräckligt kan du sedan anmäla till IVO. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter