Gå till sidans innehåll
Omslag till publikationen.

Kvinnorna vill bli hörda

Publiceringsår: 2021 | Utgivare: Region Skåne

En analys av klagomål och synpunkter på kvinnosjukvården och förlossningsvården under perioden januari 2020 till och med mars 2021.

Av de ärenden som inkom till Patientnämnden Skåne under den här perioden rörde 280 kvinnosjukvård och förlossningsvård. Det är dessa ärenden som ligger till grund för analysen.

Flest klagomål, oavsett vårdgivare, handlar om brister i kommunikation, vård och behandling och resultat.

Syftet med analysen är att synpunkter och klagomål från patienterna och deras närstående ska bidra till verksamheternas kvalitetsutveckling och till förbättrad patientsäkerhet.

Senast uppdaterad: 1 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?