Gå till sidans innehåll
Publikationens omslag.

Ta två Alvedon och kontakta din vårdcentral om du inte blir bättre

Publiceringsår: 2023 | Utgivare: Region Skåne

Under det första halvåret 2023 inkom 309 synpunkter till Patientnämnden Skåne gällande akutmottagningarna och akutmottagningarna för barn och unga vilka omfattas av den här analysen

Bland synpunkterna handlar flest om upplevda brister kopplade till undersökning eller bedömning. I många fall har patienterna fått rådet att ta smärtstillande läkemedel, gå hem och söka vård på vårdcentralen om besvären kvarstår. Det framkommer att patienterna i en del fall tycker att de borde få träffa läkare på akutmottagningen medan sjukvården gör en annan bedömning.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?