Gå till sidans innehåll

Pandemin och patienterna, klagomål till patientnämnderna i Sverige 2020

Publiceringsår: 2020 | Utgivare: Region Skåne

En rapport om klagomål till patientnämnderna i Sverige 2020.

Patientnämnderna i Sverige tog tillsammans under förra året emot 3 337 covid-19 relaterade klagomål. Klagomålen till patientnämnderna handlar i stor utsträckning om nekad, inställd och framflyttad vård samt att patienter är rädda för att smittas i samband med besök i hälso- och sjukvården.

Besöksrestriktioner minskar möjligheten för närstående att vara delaktiga och ge stöd. Vården vid bekräftad covid-19 har i vissa fall upplevts bristfällig. Patienter beskriver att de upplevt en sämre vårdkvalitet i spåren av pandemin. Rapporten är ett bidrag till hälso- och sjukvårdens kvalitets- och utvecklingsarbete samt ett underlag för tjänstepersoner, förtroendevalda och alla som är intresserade.

Senast uppdaterad: 1 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?