Gå till sidans innehåll
Omslag av publikationen.

Information, bemötande och delaktighet – livsviktigt vid psykisk ohälsa

Publiceringsår: 2023 | Utgivare: Region Skåne

Analysen omfattar 151 synpunkter som inkommit till Patientnämnden Skåne under 2022 gällande unga vuxna i åldern 18–29 år som sökt vård för psykisk ohälsa. De utgör en fjärdedel av det totala antalet s

Störst andel berör den psykiatrisk specialistvården. Många av synpunkterna handlar om brister i kommunikationen så som bristande information, delaktighet eller ett bemötande som patienten eller närstående upplever som negativt.

En del synpunkter pekar också på ett otydligt vårdansvar mellan primärvården och specialistvården där patienter upplever att de hamnat mellan stolarna.

Senast uppdaterad: 1 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?