Gå till sidans innehåll
Publikationens omslag.

Welcome to Sweden

Publiceringsår: 2023 | Utgivare: Region Skåne

Sedan 2021 har Patientnämnden Skåne haft diskrimineringsgrunderna som fokusområden. Under 2021 och 2022 inkom 1 420 synpunkter som handlade om kommunikation och bemötande.

Av dessa fokusmarkerades 86 på någon av diskrimineringsgrunderna. Vanligast var att patienterna eller närstående upplevde sig diskriminerade på grund av sin etniska bakgrund följt av funktionsnedsättning och ålder. Analysen visar att de inkomna synpunkterna till Patientnämnden Skåne har lett till förbättringar både för de enskilda personer som hört av sig med synpunkterna och på en övergripande nivå så att det kommer fler patienter till nytta.

Senast uppdaterad: 1 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?