Gå till sidans innehåll
Publikationens omslag.

Allt handlar om att du har turen att komma till någon som faktiskt lyssnar…

Publiceringsår: 2023 | Utgivare: Region Skåne

En analys av inkomna synpunkter och klagomål till Patientnämnden Skåne på hälso- och sjukvård gällande vården av kvinnor 30–39 år under 2022.

Under 2022 inkom 519 klagomål gällande vården av kvinnor i åldern 30-39 år till Patientnämnden Skåne. Det är den grupp som flest klagomål gäller och det är också en grupp som söker mycket vård. Berättelserna från kvinnorna är viktiga för kvalitetsutveckling i vården och för att vården ska kunna anpassas efter patienternas behov.

Senast uppdaterad: 1 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?