Gå till sidans innehåll

För barnens bästa

Publiceringsår: 2021 | Utgivare: Region Skåne

En analys av klagomål gällande barn inkomna till Patientnämnden Skåne under 2020.

I analysen som bygger på 325 klagomål framkommer att många klagomål handlat om långa väntetider, framför allt till barn- och ungdomspsykiatrin. Gällande övriga verksamhetsområden så har klagomål på undersökning, bedömning, diagnos samt bemötande varit återkommande. Syftet med analysen är att barns och deras närståendes upplevelser ska bidra till att förbättra vården för barn och unga.

Patientnämnden tar emot klagomål på hälso- och sjukvård som drivs av Region Skåne, eller som har avtal med Region Skåne. Patientnämnden tar också emot klagomål på viss tandvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Senast uppdaterad: 1 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?