Gå till sidans innehåll
Framsidan av budgeten 2023

Budget 2023

Publiceringsår: 2022 | Utgivare: Region Skåne

Regionfullmäktige har vid sammanträde 12-13 december tagit beslut om verksamhetsplan och budget för Region Skåne 2023 med plan för 2024-2025. Skattesatsen i Skåne 2023 ändras inte utan förblir oförändrad på 11,18 kronor.

Några exempel på satsningar i budget 2023 

  • Under 2023 får skånsk hälso- och sjukvård ca 900 miljoner kronor mer i regionbidrag jämfört med 2022. I syfte att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården testas under 2023 en incitamentsmodell för elektiv operationsverksamhet där del av sjukhusens ersättning knyts till utförd produktion. För ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin satsas 18 miljoner kronor och verksamheten med psykiatriambulans utökas med 15 miljoner kronor.
  • Kollektivtrafiken drabbades hårt av minskat resande och ett stort inkomstbortfall under pandemin. När resenärerna nu återvänt är det av avgörande betydelse att tåg- och busstrafiken fungerar i hela Skåne. Kollektivtrafiknämnden beräknas genom ökat regionbidrag samt ökat resande få 234 miljoner kronor mer under 2023.
  • Kulturnämnden anslås 7,5 miljoner kronor för fortsatt utveckling av den skånska kulturen. 
  • Pandemin har belyst vikten av digital täckning i hela Skåne. Oavsett om man bor i tätort eller glesbygd, i norra, södra, östra eller västra Skåne, ska man ha tillgång till internet. Därför får regionala utvecklingsnämnden 35 miljoner för fortsatt bredbandsutbyggnad 2023. 

Senast uppdaterad: 31 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?