Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Framsida av Verksamhetsplan och budget 2022-24

Budget 2022

Publiceringsår: 2021 | Utgivare: Region Skåne

Regionfullmäktige har vid sammanträde 8-9 nov tagit beslut om verksamhetsplan och budget för Region Skåne 2022 med plan för 2023-2024. Skattesatsen i Skåne 2022 blir oförändrad med 11,18 kronor.

Några exempel på satsningar i budget 2022:

  • Regionbidraget till sektor hälso- och sjukvård 2022 ökas med 1 562,9 miljoner kronor och uppgår till drygt 41,5 miljarder. Totalt ökar regionbidraget med 747,1 miljoner kronor utöver de ordinarie uppräkningarna. Inom hälso- och sjukvården prioriteras tillgänglighet och att korta vårdköer som bland annat uppstått under covid-19 och utvecklingen av den nära vården och primärvården som får en särskild satsning på drygt 260 miljoner kronor.
  • Regionbidraget till sektor regional utveckling 2022 ökas med 439,7 miljoner kronor, varav 366,5 miljoner kronor är utöver ordinarie uppräkning. Utöver tillkommer 160 miljoner kronor i riktat statsbidrag som tilldelas kollektivtrafiknämnden direkt. Kulturnämnden anslås 10 miljoner kronor för en nystart av den skånska kulturen. Regionala utvecklingsnämnden anslås ytterligare 21,5 miljoner kronor för ett antal olika satsningar. Det handlar bland annat om satsning avseende hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning, satsning på sommarjobb och ett näringslivspaket för en ökad produktivitet.
  • Pandemin har belyst vikten av digital täckning i hela Skåne. Oavsett om man bor i tätort eller glesbygd, i norra, södra, östra eller västra Skåne, ska man ha tillgång till internet. Därför satsas 25 miljoner på en bredbandssatsning 2022 för att öka takten på utbyggnad av bredband.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?