Regionservice

Regionservice förser den skånska hälso- och sjukvården med servicelösningar.

Vi arbetar i en komplex miljö, där vikten av rätt flöden och fungerande logistik påverkar hur väl vården lyckas med sitt uppdrag – att ge patienter god och säker vård.

Vi gör skillnad varje dag

Regionservice har en årlig omslutning på nästan 4 miljarder kronor och består av cirka 1800 medarbetare. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas och lägger stor kraft på att utveckla verksamheten och tjänsteleveranserna. Siktet är inställt på att nå ett ömsesidigt partnerskap med vården för att nå vårt gemensamma mål – att göra skillnad varje dag.

Vår organisation

Regionservice levererar varje dag tjänster inom en mängd olika serviceområden, såsom måltider, lokalvård,  textiltjänster, administrativa tjänster inom ekonomi- och HR-tjänster. Vi utför också transporter, både patienttransporter inom våra sjukhusområden och transporter av en mängd olika sorters gods och material över hela Skåne.

Förvaltningen leds av servicedirektör Helena Skjeld.

Kontakt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter