Psykiatri och habilitering

Denna förvaltning hanterar psykiatrin och habiliteringsverksamheten i Region Skåne.

Katarina Hartman är tillförordnad förvaltningschef och Ingrid Kongslöv är tillförordnad biträdande förvaltningschef.

Visa kontaktuppgifter

Kontakt

  • Katarina Hartman Tf förvaltningschef för Psykiatri och habilitering
Visa fler kontaktuppgifter
  • Ingrid Kongslöv Verksamhetschef vuxenhabiliteringen
Visa fler kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter