Psykiatri och habilitering

Förvaltning Psykiatri och habilitering består av den offentligt drivna psykiatrin och av habiliteringen i Skåne.

I uppdraget ingår bland annat, vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Förvaltningen har cirka 4000 medarbetare och verksamhet i hela Skåne.

Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri.

Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet.

Katarina Hartman är förvaltningschef.

Visa kontaktuppgifter

Kontakt

Katarina Hartman
  • Katarina Hartman Förvaltningschef Psykiatri och habilitering
Visa fler kontaktuppgifter

Verksamhetsområden

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter