Patientnämnden Skåne

Patientnämnden Skåne är en av Region Skånes förvaltningar. Den är fristående och skild från övrig verksamhet. Patientnämnden arbetar utifrån lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Förvaltningens uppgift är att stödja, hjälpa, ta emot synpunkter, klagomål och ge information om medborgarnas rättigheter i offentligt finansierad sjuk- och tandvård inom Region Skåne.

Patienter inom psykiatrisk tvångsvård och patienter som isoleras enligt smittskyddslagen har rätt till en stödperson. Det är Patientnämnden som rekryterar, utbildar, utser, och handleder stödpersonerna.

Vår organisation

På Patientnämnden arbetar sjutton personer. Förvaltningschef är Jonas Duveborn.

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!