Patientnämndens kansli

Patientnämndens kansli är en av Region Skånes förvaltningar. Den är fristående och skild från övrig verksamhet. Patientnämnden arbetar utifrån lagen om patientnämndsverksamhet.

Förvaltningens uppgift är att stödja, hjälpa, ta emot synpunkter, klagomål och ge information om medborgarnas rättigheter i offentligt finansierad sjuk- och tandvård inom Region Skåne.

Patienter inom psykiatrisk tvångsvård har enligt lag rätt till en stödperson.
Det är Patientnämnden som rekryterar, utbildar, utser, och handleder stödpersonerna.

Vår organisation

På patientnämndens kansli arbetar femton personer. Förvaltningschef är Anne-Marie Scholander.

Kontakt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter