Medicinsk service

Medicinsk service ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården.

Våra tjänster omfattar allt från laboratoriemedicin till uppdrag inom prehospital sjukvård och forskning.

Vår organisation

Medicinsk service bedriver hälso- och sjukvård samt forskning och utbildning.
Verksamheten möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, biobank, klinisk träning, laboratoriemedicin och sjukvårdsrådgivning.
Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar specialiteterna arbets- och miljömedicin, klinisk genetik, klinisk farmakologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, Vårdhygien samt klinisk patologi.

Vi är cirka 2 000 medarbetare i förvaltningen. 

Förvaltningen leds av förvaltningschef Lars Kristensson.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!