Medicinsk service

Medicinsk service ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården.

Våra tjänster omfattar allt från laboratoriemedicin till uppdrag inom prehospital sjukvård och forskning.

Vår organisation

  • Medicinsk service bedriver hälso- och sjukvård, forskning och utbildning inom laboratoriemedicin, prehospital sjukvård, bild- och laboratorieteknik och smittskydd.
  • I Medicinsk service ingår Region Skånes smittskyddsorganisation, verksamhetsområdena Ambulans, Arbets- och miljömedicin Syd och Biobank, Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien och Laboratoriemedicin Bas med området Bild- och laboratorieteknik.
  • Inom verksamhetsområdet Prioritering råd och stöd ingår Region Skånes larmcentral, Regionalt Läkarstöd RLS, 1177 på telefon och Practicum, som genomför utbildningsuppdrag för medarbetare och studenter.
  • Vi är cirka 2 100 medarbetare i förvaltningen. Förvaltningen leds av förvaltningschef Lars Kristensson.

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.