Medicinsk service

Medicinsk service är en förvaltning inom Region Skåne som bistår övriga förvaltningar och privata vårdgivare med laboratoriemedicinska- och medicintekniska tjänster.

Vi är drygt 1500 medarbetare och finns representerade på alla sjukhusområden i Skåne.

Vår organisation

I Medicinsk service ingår områdena laboratoriemedicin (labmedicin) och medicinsk teknik.

Laboratoriemedicin

Inom laboratoriemedicin bedriver och utvecklar vi laboratoriebaserad diagnostik, behandling, forskning och förebyggande arbete.

Medicinsk teknik

Inom medicinsk teknik är vi högspecialiserade inom flera tekniska områden. Bland annat ansvarar vi för sjukvårdens medicintekniska-, bild- och laboratorietekniska produkter och utrustning. Vi bedriver också forskning och utveckling inom området.

Förvaltningen leds av förvaltningschef Lars Kristensson.

Visa kontaktuppgifter

Kontakt

Lars Kristensson
  • Lars Kristensson Förvaltningschef Medicinsk service
  • Telefon 046-17 86 91
Visa fler kontaktuppgifter

Kontakt

Medicinsk teknik

Laboratoriemedicin

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter