Koncernledning

Visa kontaktuppgifter

Kontakt

Alf Jönsson
 • Alf Jönsson Regiondirektör
 • Telefon 044-309 31 21
Visa fler kontaktuppgifter
Lars-Åke Rudin
 • Lars-Åke Rudin Ekonomidirektör
 • Telefon 044-309 34 66
Visa fler kontaktuppgifter
Ann-Sofi Bennheden
 • Ann-Sofi Bennheden HR-direktör
 • Telefon 044-309 33 62
Visa fler kontaktuppgifter
Lars Kristensson
 • Lars Kristensson Förvaltningschef Medicinsk service
 • Telefon 046-178691(sekr)
Visa fler kontaktuppgifter
Linus Eriksson
 • Linus Eriksson Trafikdirektör
 • Telefon 0451-29 89 89
Visa fler kontaktuppgifter
Pia Lundbom
 • Pia Lundbom Förvaltningschef - Skånevård Kryh
 • Telefon 046-77 08 51
Visa fler kontaktuppgifter
Helena Skjeld
 • Helena Skjeld Servicedirektör
 • Telefon 040-675 35 91
Visa fler kontaktuppgifter
Mikael Stamming
 • Mikael Stamming Utvecklingsdirektör
 • Telefon 044-309 32 84
Visa fler kontaktuppgifter
Rita Jedlert
 • Rita Jedlert Tf hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Telefon 040-675 31 38
Visa fler kontaktuppgifter
 • Björn Eriksson Förvaltningschef SUS
Visa fler kontaktuppgifter
Björn Zackrisson
 • Björn Zackrisson Förvaltningschef, Skånevård Sund
 • Telefon 046-77 08 01
Visa fler kontaktuppgifter
Thorbjörn Lindhqvist
 • Thorbjörn Lindhqvist Kanslidirektör, Koncernstab kansli, Förvaltningschef Koncernkontoret
 • Telefon 044-309 31 24
Visa fler kontaktuppgifter
Anna Jarleman
 • Anna Jarleman Kommunikationsdirektör
 • Telefon 044-309 30 74
Visa fler kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter