Koncernledning

Visa kontaktuppgifter

Kontakt

Alf Jönsson
 • Alf Jönsson Regiondirektör
 • Telefon 044-309 31 21
Visa fler kontaktuppgifter
Lars-Åke Rudin
 • Lars-Åke Rudin Ekonomidirektör
 • Telefon 044-309 34 66
Visa fler kontaktuppgifter
Karin Melander
 • Karin Melander HR-direktör
 • Telefon 044-309 23 94
Visa fler kontaktuppgifter
Linus Eriksson
 • Linus Eriksson Trafikdirektör
 • Telefon 0451-29 89 89
Visa fler kontaktuppgifter
Ulrika Geeraedts
 • Ulrika Geeraedts Utvecklingsdirektör
 • Telefon 044-309 32 06
Visa fler kontaktuppgifter
Helena Skjeld
 • Helena Skjeld Servicedirektör
 • Telefon 040-675 35 91
Visa fler kontaktuppgifter
Lars Kristensson
 • Lars Kristensson Förvaltningschef, Medicinsk service
 • Telefon 046-17 86 91
Visa fler kontaktuppgifter
Björn Eriksson
 • Björn Eriksson Förvaltningschef SUS
Visa fler kontaktuppgifter
Thorbjörn Lindhqvist
 • Thorbjörn Lindhqvist Kanslidirektör Koncernstab kansli, bitr förvaltningschef Koncernkontoret
 • Telefon 044-309 31 24
Visa fler kontaktuppgifter
Mats Ekstrand
 • Mats Ekstrand Digitaliserings- och IT-direktör
 • Telefon 044-309 33 58
Visa fler kontaktuppgifter
Micael Nord
 • Micael Nord Tf fastighetsdirektör
 • Telefon 040-33 78 15
Visa fler kontaktuppgifter
Anna Strömblad
 • Anna Strömblad Kommunikationsdirektör
 • Telefon 044-309 30 28
Visa fler kontaktuppgifter
Pia Lundbom
 • Pia Lundbom Verksamhetschef
 • Telefon 044-309 33 60
Visa fler kontaktuppgifter
 • Harald Roos Sjukhuschef Helsingborgs lasarett
 • Telefon 0705-49 19 87
Visa fler kontaktuppgifter
 • Johan Cosmo Sjukhuschef Centralsjukhuset Kristianstad
 • Telefon 044-309 18 12
Visa fler kontaktuppgifter
 • Katarina Hartman Divisionschef
 • Telefon 046-77 08 42
Visa fler kontaktuppgifter
Maria Ohlson Andersson
 • Maria Ohlson Andersson Närvårdschef SUS
 • Telefon 040-33 14 25
Visa fler kontaktuppgifter
Louise Strand
 • Louise Strand Inköpsdirektör
 • Telefon 040-675 35 07
Visa fler kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter