Koncernledning

Visa kontaktuppgifter

Kontakt

Alf Jönsson
 • Alf Jönsson Regiondirektör
 • Telefon 044-3093348 044-309 31 21
Visa fler kontaktuppgifter
Lars-Åke Rudin
 • Lars-Åke Rudin Ekonomidirektör
 • Telefon 044-309 34 66
Visa fler kontaktuppgifter
Karin Melander
 • Karin Melander HR-direktör
 • Telefon 044-309 23 94
Visa fler kontaktuppgifter
Linus Eriksson
 • Linus Eriksson Trafikdirektör
 • Telefon 0451-29 89 89
Visa fler kontaktuppgifter
Ulrika Geeraedts
 • Ulrika Geeraedts Utvecklingsdirektör
 • Telefon 044-309 32 06
Visa fler kontaktuppgifter
Helena Skjeld
 • Helena Skjeld Servicedirektör
 • Telefon 040-675 35 91
Visa fler kontaktuppgifter
Lars Kristensson
 • Lars Kristensson Förvaltningschef, Medicinsk service
 • Telefon 0703-29 15 59
Visa fler kontaktuppgifter
Thorbjörn Lindhqvist
 • Thorbjörn Lindhqvist Kanslidirektör Koncernstab kansli, bitr förvaltningschef Koncernkontoret
 • Telefon 044-309 31 24
Visa fler kontaktuppgifter
Mats Ekstrand
 • Mats Ekstrand Digitaliserings- och IT-direktör
 • Telefon 044-309 33 58
Visa fler kontaktuppgifter
Anna Strömblad
 • Anna Strömblad Kommunikationsdirektör - Koncernstab kommunikation Koncernkontoret
 • Telefon 044-309 30 28
Visa fler kontaktuppgifter
Pia Lundbom
 • Pia Lundbom Hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Telefon 044-309 33 60
Visa fler kontaktuppgifter
Harald Roos
 • Harald Roos Förvaltningschef Skånes Sjukhus Nordväst/ Sjukhuschef Helsingborgs lasarett
 • Telefon 0705-49 19 87
Visa fler kontaktuppgifter
Johan Cosmo
 • Johan Cosmo Förvaltningschef Skånes sjukhus nordost, Sjukhuschef Centralsjukhuset Kristianstad
 • Telefon 044-309 18 12
Visa fler kontaktuppgifter
Katarina Hartman
 • Katarina Hartman Förvaltningschef Psykiatri och habilitering
 • Telefon 046-77 08 42
Visa fler kontaktuppgifter
Björn Lövgren-Ekmehag
 • Björn Lövgren-Ekmehag Förvaltningschef Skånes universitetssjukvård / sjukhuschef Skånes universitetssjukhus Lund och Malmö
 • Telefon 046-17 30 49
Visa fler kontaktuppgifter
Sofia Ljung
 • Sofia Ljung Förvaltningschef Primärvården
 • Telefon 046-77 08 21
Visa fler kontaktuppgifter
Magnus Windblixt
 • Magnus Windblixt Fastighetsdirektör
 • Telefon 040-675 30 68
Visa fler kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter