Koncernkontoret

Koncernkontoret fungerar som Region Skånes huvudkontor. Uppdraget är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen.

Koncernkontoret arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljöfrågor, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR.

Vi är cirka 750 medarbetare och våra arbetsplatser finns främst i Kristianstad och i Västra Hamnen i Malmö.

Besöksadress Kristianstad:
Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Hitta hit (Karta Google)

Besöksadress Malmö:
Dockplatsen 26
Hitta hit (Karta Google)

Koncernkontoret leds av biträdande förvaltningschef Thorbjörn Lindhqvist.

Koncernstab HR

Koncernstab kansli

Koncernstab kommunikation

Koncernstab ekonomi

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter