Digitalisering IT och MT

Digitalisering IT och MT ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården.

Om förvaltningen

Förvaltningen Digitalisering IT och MT bildades i januari 2020 och ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården samt alla andra verksamheter inom Region Skåne. Förvaltningens uppdrag är att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö parallellt med drift och effektiv konsolidering av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ingår förvaltning och support av befintliga och kommande system för alla regionens verksamheter samt att ansvara för att, genom hela produktlivscykeln, upprätthålla driftsäkerheten av Region Skånes medicintekniska produkter (MTP) och bistå Region Skånes olika verksamheter och samarbetspartners med teknisk kompetens och support i medicintekniskt relaterade ärenden.

Förvaltningen ansvarar också för de grundläggande vårdinformationssystemen, och driver utvecklingen av framtidens vårdinformation samt möjliggör arbetet med digitalisering och införande av nya arbetssätt i Region Skånes verksamheter.

Vår organisation

Verksamhet finns vid samtliga sjukhusområden i Skåne med huvudsäte i Lund.

Vi är cirka 370 medarbetare i förvaltningen.

Förvaltningen leds av förvaltningschef Ingela Lidén.

Postadress:

Digitalisering IT och MT
291 89 Kristianstad

Besöksadress:

Tunavägen 22
223 63 Lund

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.