Digitalisering IT och MT

Digitalisering IT och MT ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården.

Om förvaltningen

Förvaltningen arbetar med digitalisering av vården, och utveckling av e-hälsa inom Region Skåne.

Medicinsk teknik arbetar med service, underhåll, inköp och egentillverkning av medicinteknisk utrustning.

Förvaltningen ansvarar också för de grundläggande vårdinformationssystemen, och driver utvecklingen av framtidens vårdinformation.

Vår organisation

Verksamhet finns vid samtliga sjukhusområden i Skåne med huvudsäte i Lund.

Vi är cirka 300 medarbetare i förvaltningen.

Förvaltningen leds av tf förvaltningschef Jan Svensson.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter