Cirkus Rabalder, uppträder i naturen

Region Skånes kulturförvaltning

Vårt uppdrag är att i samarbete med kulturaktörer och kommuner göra konst och kultur tillgängligt för så många skåningar och besökande som möjligt.

Vårt utvecklingsansvar omfattar en rad kulturområden som till exempel kulturarv, folkbildning, film och rörlig bild, litteratur, teater, dans, nycirkus, musik, bildkonst och form.

Vi arbetar också med utvecklingsområden som digital kultur, kulturella och kreativa näringar och kultur för hälsa. Det regionala biblioteksuppdraget ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i de skånska kommunerna.

Barn och unga är genomgående en prioriterad målgrupp.

Vår organisation

Region Skånes kulturförvaltning  är en egen förvaltning och arbetar på uppdrag från kulturnämnden.

En stor del av våra medarbetare arbetar som utvecklare inom olika konst- och kulturområden, men här finns även personer inom yrken som till exempel kommunikatörer och ekonomer. Totalt har Region Skånes kulturförvaltning drygt 30 personer anställda.

Förvaltningen leds av tf kulturchef Maria Tsakiris.

Region Skånes kulturförvaltning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.