Cirkus Rabalder, uppträder i naturen

Kultur Skåne

Kultur Skåne är Region Skånes kulturförvaltning. Vårt uppdrag är att i samarbete med kulturaktörer och kommuner göra konst och kultur tillgängligt för så många skåningar och besökande som möjligt.

Vårt utvecklingsansvar omfattar en rad kulturområden som till exempel kulturarv, folkbildning, film och rörlig bild, litteratur, teater, dans, nycirkus, musik, bildkonst och form.

Vi arbetar också med utvecklingsområden som digital kultur, kulturella och kreativa näringar och kultur för hälsa. Det regionala biblioteksuppdraget ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i de skånska kommunerna.

Barn och unga är genomgående en prioriterad målgrupp.

Vår organisation

Kultur Skåne är en egen förvaltning och arbetar på uppdrag från kulturnämnden.

En stor del av Kultur Skånes medarbetare arbetar som utvecklare inom olika konst- och kulturområden, men här finns även personer inom yrken som till exempel kommunikatörer och ekonomer. Totalt har Kultur Skåne drygt 30 personer anställda.

Kultur Skåne leds av kulturchef Gitte Grönfeld Wille.

Visa kontaktuppgifter

Kontakt

Gitte Wille
  • Gitte Wille Kulturchef
  • Telefon 040-675 33 87
Visa fler kontaktuppgifter

Kultur Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter