Organisation

Förvaltningarnas roll är att ta fram underlag till de politiska besluten och genomföra besluten. Region Skåne äger också helt eller delvis ett antal bolag.

Av Region Skånes förvaltningar är alla utom Patientnämnden och Revisionskontoret underställda regiondirektören. Dessa två är istället direkt underställda regionfullmäktige.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.