Organisation

Region Skåne har tolv förvaltningar. Två av dem, patientnämndens kansli och revisionskontoret, är direkt underställda regionfullmäktige. Övriga är underställda regiondirektören.

Förvaltningarnas roll är att ta fram underlag till de politiska besluten och genomföra besluten. Region Skåne äger också helt eller delvis ett antal bolag. Inom vissa områden knyter vi dessutom till oss experter som ger råd och idéer kring de frågor som vi arbetar med.

På sidorna under Organisation hittar du en övergripande presentation av Region Skånes tjänstemannaorganisation.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter