Pågatåg på station, tågvärd utanför, och man som pratar i telefon.
  • Lättläst text Dölj Lättläst

Kollektivtrafik

Region Skåne ansvarar för att de som bor eller befinner sig i Skåne har tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik. Skånetrafiken är vår samhällsfinansierade kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken har en nyckelroll för att du ska kunna bo, studera eller arbeta var du vill. Ju fler som åker kollektivt, desto bättre är det också för vår miljö.

Regional kollektivtrafikmyndighet

Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne län. Det innebär att vi har det politiska och ekonomiska ansvaret för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken.

Vår roll är dubbel; dels är vi som myndighet "beställare" av samhällsfinansierad kollektivtrafik, och dels utför vi den genom förvaltningen Skånetrafiken.

Skånetrafiken – samhällsfinansierad kollektivtrafik

Skånetrafiken ansvarar för att driva den samhällsfinansierade kollektivtrafiken. 

Skånetrafiken ansvarar för Påga- och Öresundståg, för gula regionbussar och gröna stadsbussar, och för färdtjänst i flera skånska kommuner.

Kommersiell kollektivtrafik

Privata trafikföretag får bedriva kommersiell kollektivtrafik på regional nivå, utan ekonomiskt stöd från Region Skåne, helt fritt. Region Skåne är positiv till kommersiell kollektivtrafik och ska som regional kollektivtrafikmyndighet skapa förutsättningar för kommersiell trafik.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.