Gå till sidans innehåll
Framsida av budget 2021: kvinna pussar på bebis

Budget 2021

Publiceringsår: 2020 | Utgivare: Region Skåne

Regionfullmäktige beslutade om verksamhetsplan och budget 2021 på sitt sammanträde 2-3 november.

Några exempel på satsningar i budget 2021:

  • Hälso- och sjukvården i Skåne får totalt cirka 40 miljarder kronor 2021 vilket är nästan 2 miljarder kronor mer än under 2020. Inom hälso- och sjukvården prioriteras tillgänglighet och att korta vårdköer som bland annat uppstått under covid-19 och utvecklingen av den nära vården och primärvården som får en särskild satsning på cirka 173 miljoner kronor.
  • Kollektivtrafiken får 8 miljoner kronor för att testa och utveckla nya lösningar för framtidens landsbygdstrafik. Därutöver får nämnden 300 miljoner kronor i statsbidrag som kompensation för intäktsbortfall under pandemin och för att trafiken ska planeras med hänsyn till hela Skånes behov av arbetspendling, utveckling och hållbar tillväxt. 
  • Kulturverksamheten får 5 miljoner kronor för att skapa ännu bättre förutsättningar att arbeta utifrån nyss beslutad Regional kulturplan för Skåne 2021-24 och ett än starkare kulturliv i Skåne.
  • Det regionala utvecklingsarbetet förstärks med 15 miljoner kronor för att arbeta med kompetensutveckling inom Region Skånes egen organisation och för att öka produktiviteten i det skånska näringslivet, i samarbete med näringsliv och akademien.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?