Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Årsredovisning 2023

Publiceringsår: 2024 | Utgivare: Region Skåne

Årsredovisningen för Region Skåne innehåller detaljerad redovisning av ekonomi och verksamhet i alla delar av Region Skånes stora och mångsidiga verksamhet.

Regionfullmäktige fastställde den 9 april Region Skånes årsredovisning för år 2023. Resultat för 2023 blev ett minus på 4 035 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse med minus 3 195 miljoner kronor mot budgeterat resultat.

I årets resultat finns en obalans på 3 889 miljoner kronor inom hälso- och sjukvården.

Under året investerade Region Skåne totalt 4 677 miljoner kronor i utbyggd kollektivtrafik samt förbättrad hälso- och sjukvård genom om- och nybyggnation på sjukhusområdena. 

2023 har präglats av ett tufft ekonomiskt läge till följd av bland annat stigande inflation, ökade pensionskostnader, förändrat ränteläge och lågkonjunktur. För årets resultat kopplat till ökade pensionskostnader åberopas synnerliga skäl för att återställa underskottet på längre sikt. 

Senast uppdaterad: 9 april 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?