Gå till sidans innehåll

Årsredovisning 2022

Publiceringsår: 2023 | Utgivare: Region Skåne

Årsredovisningen för Region Skåne innehåller detaljerad redovisning av ekonomi och verksamhet i alla delar av Region Skånes stora och mångsidiga verksamhet.

Regionfullmäktige fastställde den 18 april årsredovisning för 2022. Region Skånes resultat blev 2 897 miljoner kronor. Det positiva resultatet är ett viktigt steg i rätt riktning men det står helt klart att Region Skåne har betydande utmaningar de kommande åren.

Resultatet innebär att de finansiella målen gällande skuldsättning, självfinansiering av investeringar och resultat har uppnåtts under 2022, vilket är positivt och lägger en grund för den uthålliga förbättring som krävs för att långsiktigt stark ekonomi ska kunna uppnås. Resultatmålet är inte uppnått ur ett flerårsperspektiv och den långsiktiga finansiella ställningen är fortsatt svag.

Sammantaget är bedömningen att det behövs fortsatt vidareutveckling och förbättring för att Region Skåne ska anses ha en god ekonomisk hushållning. Region Skåne har påbörjat stora investeringar som ska finansieras, inte minst i moderna sjukvårdslokaler. Till detta kommer också arbetet och kostnader för att hantera den uppskjutna vården från pandemiåren.

Senast uppdaterad: 31 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?