Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Omslaget av årsredovisningen

Årsredovisning 2022

Publiceringsår: 2023 | Utgivare: Region Skåne

Region Skånes årsredovisning för 2022 innehåller detaljerad redovisning av ekonomi och verksamhet i alla delar av Region Skånes stora och mångsidiga verksamhet.

Regionfullmäktige fastställde den 18 april 2023 årsredovisning för 2022. Region Skånes resultat blev 2 897 miljoner kronor. Det positiva resultatet är ett viktigt steg i rätt riktning men Region Skåne har betydande utmaningar de kommande åren.

Resultatet innebär att de finansiella målen gällande skuldsättning, självfinansiering av investeringar och resultat har uppnåtts under 2022. Det är positivt och lägger en grund för den uthålliga förbättring som krävs för att långsiktigt stark ekonomi ska kunna uppnås. Resultatmålet är inte uppnått ur ett flerårsperspektiv och den långsiktiga finansiella ställningen är fortsatt svag.

Sammantaget är bedömningen att det behövs fortsatt vidareutveckling och förbättring för att Region Skåne ska anses ha en god ekonomisk hushållning. Region Skåne har påbörjat stora investeringar som ska finansieras, inte minst i moderna sjukvårdslokaler. Till detta kommer också arbetet och kostnader för att hantera den uppskjutna vården från pandemiåren.

Senast uppdaterad: 31 maj 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?