Gå till sidans innehåll

Årsredovisning 2021

Publiceringsår: 2022 | Utgivare: Region Skåne

Årsredovisningen för Region Skåne innehåller detaljerad redovisning av ekonomi och verksamhet i alla delar av Region Skånes stora och mångsidiga verksamhet.

På fullmäktiges sammanträde den 5 april behandlades och fastställdes Region Skånes samlade årsredovisning för 2021. Årets resultat blev -764 miljoner kronor. Budgeterat resultat var 912 miljoner kronor vilket innebär att årsutfallet blev 1 676 miljoner kronor sämre än budgeterat.  

De finansiella målen gällande skuldsättning och självfinansiering av investeringar har uppnåtts under 2021 vilket är positivt och lägger en grund för den uthålliga förbättring som krävs för att en långsiktigt stark ekonomi ska kunna uppnås.  
 
Resultatmålet uppnås dock inte och den sammantagna bedömningen blir att det behövs fortsatt vidareutveckling och förbättring för att Region Skåne kan anses ha en god ekonomisk hushållning.  
 
Region Skåne har påbörjat stora investeringar som ska finansieras, inte minst i moderna sjukvårdslokaler. Till detta kommer också arbetet och kostnader för att hantera den uppskjutna vården från pandemiåren. 

Senast uppdaterad: 31 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?