Kamerabevakning

Region Skåne bedriver verksamhet som sjukvård och kollektivtrafik. Lokalerna och områdena för detta, som sjukhus, tågdepåer och bussar, kan övervakas med kameror både inom- och utomhus.

Varför bevakas Region Skånes verksamheter?

Vi bevakar för att skapa ökad trygghet och säkerhet för patienter, resenärer, personal och våra övriga besökare. Vi gör det också för att öka säkerheten och förhindra störningar i kritiska verksamheter.

Vår kamerabevakning görs med giltiga tillstånd enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) och hanteringen av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Hur hanterar vi det inspelade materialet?

De inspelade bilderna sparas i 30 dagar, sedan raderas de automatiskt. Bildsekvenser som visar att brott kan ha begåtts skickas till polismyndigheten efter anmodan.

I de fall som bildsekvenser skickas till polisen kan de behandlas av polisen under en längre tid. De inspelade sekvenserna kommer dock inte vara kvar i Region Skånes IT-system efter 30 dagar.

Vilka är dina rättigheter?

Mer information om hur Region Skåne arbetar med personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad hittar du här:

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om hur myndigheter får arbeta med kamerabevakning.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter