Kamerabevakning

Lokaler och områden där Region Skåne bedriver sjukvård kan övervakas med kameror både inom- och utomhus.

Varför bevakas Region Skånes verksamheter?

Vi bevakar för att skapa ökad trygghet och säkerhet för patienter, personal och våra övriga besökare. Vi gör det också för att öka säkerheten och förhindra störningar i kritiska verksamheter.

Vår kamerabevakning görs med giltiga tillstånd enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) och hanteringen av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Hur hanterar vi det inspelade materialet?

De inspelade bilderna sparas i 30 dagar, sedan raderas de automatiskt. Bildsekvenser som visar att brott kan ha begåtts skickas till polismyndigheten efter anmodan.

I de fall som bildsekvenser skickas till polisen kan de behandlas av polisen under en längre tid. De inspelade sekvenserna kommer dock inte vara kvar i Region Skånes IT-system efter 30 dagar.

Vilka är dina rättigheter?

Mer information om hur Region Skåne arbetar med personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad hittar du här:

På Integritetsskyddsmyndigheten webbplats kan du läsa mer om hur myndigheter får arbeta med kamerabevakning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.