Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter och hänvisningar för vanliga frågor om våra olika verksamheter.

Hitta vård

Hitta vårdcentral

Hitta sjukhus

1177 Vårdguidens e-tjänster

Vänd dig till Vårdfakturering för frågor om patientfakturor och tandvårdsstöd:
Telefon: 0771-11 14 44
Telefontid: Vardagar klockan 8 - 16
Ställ din fråga till Vårdfakturering

Kontakta den mottagning eller vårdenhet där du har fått vård och behandling, eller ta hjälp av Patientnämnden.
Mer information och kontaktuppgifter

Information och kontakter för vårdgivare finns på webbplatsen Vårdgivare Skåne.
Vardgivare.skane.se

Frågor om kollektivtrafiken

Telefon: 0771-777777

Frågor om sjukresor och färdtjänst

Telefon: 0771-77 44 33
E-post: kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se

Beställa sjukresa

Beställ sjukresa i Skåne (utom Malmö):
Telefon: 0771-77 44 11

Du som bor i Malmö:
Telefon: 040-34 55 20

Beställ resa via e-post: 

bokningserviceresor@skanetrafiken.se

Se också Sjukresor på Skanetrafiken.se

Ställ din fråga via vårt formulär

Region Skåne
291 89 Kristianstad

Växel: 044-309 30 00
Fax: 044-309 32 98
E-post: region@skane.se

Tänk på att nästan all post till myndigheter (via brev, e-post eller personlig överlämning) blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att begära ut handlingen.

Besöksadress:
Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad

Besöksadress för vårt kontor i Malmö:
Dockplatsen 26

Postadress:
205 25 Malmö

Organisationsnummer: 232100-0255

Organisation - kontakter till förvaltningar

Bolag och stiftelser

Våra fakturaadresser

Presstjänst

Presskontakter

Dina politiker A - Ö

Dina politiker efter parti

Dina politiker efter valkrets

Alla politiska nämnder

För dig som är leverantör till Region Skåne och har frågor som rör dina fakturor:

Support leverantörsfakturor

Om du har frågor kring hur vi behandlar personuppgifter, vänder du dig till Region Skånes dataskyddsombud:

Dataskyddsombudet, Region Skåne, 291 89 Kristianstad
Telefon: 044-309 30 00
E-post: region@skane.se

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter