Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter och hänvisningar för vanliga frågor om våra verksamheter.

Växel: 044-309 30 00
E-post: region@skane.se

Tänk på att nästan all post till myndigheter (via brev, e-post eller personlig överlämning) blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att begära ut handlingen.

Postadress:
Region Skåne
291 89 Kristianstad

Besöksadress:
Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad

Besöksadress i Malmö:
Dockplatsen 26, Malmö

Organisationsnummer: 232100-0255

Frågor om sjukvård, hjälpmedel och resor

Andra frågor och kontaktvägar

Dataskyddsombud

Om du har frågor kring hur vi behandlar personuppgifter, vänder du dig till Region Skånes dataskyddsombud:

Dataskyddsombudet, Region Skåne, 291 89 Kristianstad
Telefon: 044-309 30 00
E-post: region@skane.se

Senast uppdaterad: 2 oktober 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?