Så kan du påverka

Om du vill engagera dig i och påverka den politiska processen i Region Skåne, finns det flera olika möjligheter.

Kontakta dina politiker

Du kan alltid kontakta Region Skånes politiker via telefon och mejl.

Hitta dina politiker

Engagera dig i ett politiskt parti

Under mandatperioden 2015-2018 styrs Region Skåne av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Den politiska oppositionen består av Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna, som tillsammans kallar sig Alliansen och av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. 

Mandatperioden 2015-2018

Rösta till regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Region Skånes högsta beslutande församling och du som bor i Skåne väljer vart fjärde år de 149 representanter som sitter där.

Regionfullmäktige

Följ regionfullmäktiges debatter

När regionfullmäktige sammanträder kan du följa debatten och se hur besluten fattas via webb-tv.

Webb-tv

Ta del av handlingar och beslut

När Region Skånes politiska organ sammanträder lägger de ut sin dagordning i förväg på Skane.se. Du kan även se protokollen efter avslutat möte.

Politiska organ

Medborgardialog och brukarsamverkan 

I form av medborgardialog och brukarsamverkan ger vi även medborgare möjlighet att via fokusgrupper, webbenkäter eller direktkontakt kommentera och diskutera viktiga frågor.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter