• Lättläst text Dölj Lättläst
  • Skriv ut

Så kan du påverka

Om du vill engagera dig i och påverka den politiska processen i Region Skåne, finns det flera olika möjligheter.

Kontakta dina politiker

Du kan alltid kontakta Region Skånes politiker via telefon och mejl.

Engagera dig i ett politiskt parti

Under mandatperioden 2018 - 2022 styrs Region Skåne av Alliansen som består av Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna.

Rösta till regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Region Skånes högsta beslutande församling och du som bor i Skåne väljer vart fjärde år de 149 representanter som sitter där.

Följ regionfullmäktiges debatter

När regionfullmäktige sammanträder kan du följa debatten och se hur besluten fattas via webb-tv.

Ta del av handlingar och beslut

När Region Skånes politiska organ sammanträder lägger de ut sin dagordning i förväg på Skane.se. Du kan även se protokollen efter avslutat möte.

Överklaga ett beslut

Om du anser att Region Skåne har beslutat om något som inte rör vår verksamhet, eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas, kan du göra en så kallade laglighetsprövning. Det gör du hos förvaltningsrätten.

Medborgardialog och brukarsamverkan 

I form av medborgardialog och brukarsamverkan ger vi även medborgare möjlighet att via fokusgrupper, webbenkäter eller direktkontakt kommentera och diskutera viktiga frågor.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter