Bidrag, priser och stipendier

Via Region Skåne kan du som privatperson, förening eller organisation hitta olika finansieringsmöjligheter i form av bidrag, priser, fonder och stipendier. 

Vem som kan söka och hur det går till varierar. Här listas de olika bidragen, priserna, fonderna och stipendierna och vad som gäller för dem.

Priser och stipendier

 • Syfte

  Ett skånskt arkitekturpris för god byggd miljö i Skåne. Utdelning av Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter. Projekt som förstärker de mindre orternas attraktivitet prioriteras.

  Vem kan söka?

  Alla medborgare kan nominera ett bidrag. Priset tilldelas en eller flera pristagare, vars bebyggelsemiljöer eller andra anlagda miljöer tagit tillvara på platsens kvaliteter och utvecklat den skånska identiteten vidare. Priset tilldelas den eller de som gestaltat den vinnande bebyggelsemiljön och delas tillsammans med ansvarig byggherre.

  Summa

  2 prisbasbelopp

  Mer information

 • Syfte

  Region Skåne har fram till 2019 delat ut två årliga designstipendier. Från och med 2022 delar Region istället ut ett pris, Region Skånes designpris.

  Vem kan söka?

  Alla medborgare kan nominera ett bidrag. Designpriset tilldelas den eller de som genom sin designinsats på bästa sätt tillför kvalitéer och värden till sina användare och som direkt eller i förlängningen medverkar till hållbar utveckling i Skåne. 

  Summa

  1 prisbasbelopp

  Mer information

 • Syfte

  Att öka statusen för kortfilmens betydelse bland filmskapare och höja kvaliteten på de filmer som visas under internationella barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF i Malmö. Kvalitet och nyskapande ska vara viktiga bedömningsgrunder.

  Vem kan söka?

  Ingen ansökan Utdelning till filmskapare som gjort bästa kortfilm som tävlar på BUFF. Kortfilmspristagaren utses av en priskommitté bestående av representant från skola och högskola/universitet, representant från annan konstart samt två representanter från filmbranschen som tillsätts av BUFFs kansli. Kulturnämndens ordförande är ordförande i kommittén.

  Summa

  100 000 kronor

  Utdelning

  En gång om året, i samband med barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF i Malmö.

  Mer information

 • Syfte

  Region Skånes kulturpalett är ett verksamhetspris som är knutet till utvecklingsområdena i Regional kulturplan för Skåne 2021-2024: Konstnärligt skapande, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till kultur och Digital utveckling.

  Vem kan söka?

  En referensgrupp bereder förslag på mottagare inför kulturnämndens beslut.

  Summa

  Prissumman är 100 000 kronor.

  Utdelning

  En gång om året, i samband med Kulturparlament med Rantafej.

  Mer information

 • Syfte

  Att främja utvecklingen av kulturlivet i Skåne genom att lyfta fram och premiera enskilda individers bidrag till förnyelse och utveckling av kulturlivet genom konstnärligt skapande i vid bemärkelse. Personen ska ha anknytning till Skåne.

  Vem kan söka?

  Ingen ansökan, Region Skåne tar emot nomineringar av enskild person och organisation. Pristagaren utses av Region Skånes kulturnämnd. Priset kan delas mellan högst två personer.

  Summa

  100 000 kronor

  Utdelning

  En gång om året, i samband med Kulturparlament med Rantafej.

  Mer information

 • Syfte

  Personer eller organisationer som visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet i Skåne.

  Vem kan söka?

  Alla medborgare kan nominera ett bidrag. Den som i huvudsak stimulerar kunskapsinhämtning inom miljöområdet, innovativt miljötänkande samt integrationsarbete med miljöförtecken.

  Summa

  2,5 prisbasbelopp

  Mer information

 • Syfte

  Skånes bästa vårdcentral är en utmärkelse som ska belöna kreativitet, kvalitet och förbättringar inom primärvården i Skåne.

  Vem kan söka?

  Ingen ansökan. Vårdcentralerna bedöms utifrån omdömen i den nationella patientenkäten samt kvalitetsresultat inom utvalda parametrar som olämpliga läkemedel till äldre och antibiotikatryck. 

  Summa

  Vinnaren belönas med en prissumma på 60 000 kronor och tvåorna får 20 000 kronor vardera. Därtill får såväl vinnaren som tvåorna var sitt glasäpple designat av Hanne Dreutler.

  Utdelning

  En gång per år. 

  Mer information

 • Syfte

  Premiera en person som har medverkat till att värva ett stort och spännande event till Skåne som resulterat i turistekonomiska effekter, god PR eller någon annan positiv samhällseffekt.

  Vem kan söka?

  Ingen ansökan. Delas ut av Visit Skåne efter en omröstning på bolagets webbplats.

  Summa

  Statyett

  Utdelning

  En gång per år.

  Mer information

Bidrag

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.